• Vård- och omsorgsnämndens ordförande Mona Olsson har arbetat hårt för Mina timmar och är glad över att det äntligen kommit igång. Foto: Kajsa Nilsson

Större valfrihet i hemtjänsten

I måndags startade kommunens nya valfrihetssatsning Mina timmar som ska ge hemtjänstens brukare möjlighet att själva påverka vad de vill ha hjälp med. – Äntligen har det kommit igång! Det är en glädjens dag, utbrister Mona Olsson som en reaktion på starten.

Mona Olsson är ordförande i vård- och omsorgsnämnden och har under två års tid varit med och arbetat fram Mina timmar.

– Vi har förankrat konceptet hos personalen, de äldre och pensionärsorganisationer och nu hoppas jag att det kan få fortsätta.

Tveksam fortsättning

Till en början är Mina timmar planerade att finnas till och med den 28 februari. Därefter väntar utvärdering innan beslut om det blir fortsättning eller inte. I och med den nya majoriteten i kommunen tyder mycket på att det blir ett kortlivat projekt.

– Att man vill ta bort Mina timmar tyder på okunskap. För mig är detta en mycket viktig fråga, att de äldre ska få förfoga över servicen själva.

Under testperioden kommer 300 brukare att beröras på tre enheter; Timmermansgatan 62, Bygdevägen 15 och Silverringen 56. En ny personalgrupp har anställts till projektet och deras fokus blir enbart på service och inte hemtjänstens omsorgsuppdrag.

Välja själv

Elisabeth Heigl är enhetschef på Lasarettsgatans hemtjänst och en av två projektledare för Mina timmar. De fick uppdraget i januari och i måndags kunde arbetet starta på enheterna. Under de kommande tre månaderna kommer berörda brukare att få större valfrihet över vad de får hjälp med.

– Det går ut på att man själv får välja hur timmarnas innehåll ska se ut. Alla timmar man blivit tilldelad läggs i en pott och sedan får brukaren själv bestämma över vad denne vill ha hjälp med. Man kan till exempel byta ut promenaden mot att få hjälp med att baka en sockerkaka till barnbarnens besök, säger Elisabeth Heigl.

Serviceinsatsmeny

Brukarna får välja på olika insatser på en serviceinsatsmeny. Där finns städ, tvätt, inköp, promenad och service i vardagen.

– Största fördelen med Mina timmar är att det blir mer tydligt att man kan byta ut hjälpen. Det går lättare att planera tillsammans med brukarna och det gör personalen mer påhittig och får en djupare och bättre relation till brukaren, säger Elisabeth Heigl.

– De äldre är de stora vinnarna, avslutar Mona Olsson.