• Så här kan det komma att se ut om fyra år. Skiss: Helen&Hard AS

Stora visioner för Yllefabriken

150 bostäder och ny destination i Norrköping

Hyresbostäder, Heimstaden Investment AB och Ståhl Invest i Norrköping AB äger bolaget Gamlebro AB som kommer att skapa en ny mötesplats och 150 nya bostäder i centrala Norrköping. I den gamla Yllefabriken blir det snart nytt liv.

Det är stora visioner som presenteras på fredagens pressinformation på restaurang Pappa Grappa mittemot den aktuella fastigheten. Gunnar Boquist från Hyresbostäder, Peter Karlström från Heimstaden och stadsarkitekten Karin Milles Beier talar om framtidens boende med bilpool, lånecyklar, hållbarhetsfokus och närheten till vatten.

Tanken är att Yllefabriken ska bli bostäder men också en destination för Norrköpingsborna. Med en botanisk trädgård kommer grönskan in i bilden och umgänge på stora ytor med terrassering ned mot vattnet. På bottenvåningen ska kommersiell verksamhet ta plats i form av café, butik och helst en saluhall.

Till projektet används den befintliga fastigheten som kommer att renoveras invändigt för att göra plats åt lägenheterna, samt en tillbyggnad där en del byggs på höjden. Exakt hur många våningar byggnaden blir är ännu för tidigt att säga.

– Vi har ledorden respekt och fantasi för Industrilandskapet i Norrköping. Det är okej att gå upp i höjd här. Den befintliga byggnaden är byggd i tre delar och bildar årsringar för fastigheten. Tidigare har man byggt i tegel och det ska vi göra nu också, blandat med trä, förklarar Karin Milles Beier.

Att skapa liv i den gamla yllefabriken är en framtidssatsning. Det menar Gunnar Boquist och nämner investeringskostnaden om cirka en halv miljard kronor för den befintliga fastigheten. Kostnader för att bygga den nya delen tillkommer. Lars Löfgren är marknadschef på Hyresbostäder och inflikar att det redan nu är stort intresse för att bo i Yllefabriken.

– Folk frågar oss var de kan ställa sig i kö, vad det kostar och när de kan flytta in, säger han.

Av de 150 bostäder som ska byggas i Yllefabriken kommer hälften vara hyresrätter och resten bostadsrätter. Det gäller att dela in fastigheten i smarta lägenheter där antalet kvadratmeter inte nödvändigtvis är det viktigaste att tänka på.

– Det handlar snarare om kubikmeter än kvadratmeter. Numera talar hyresgästerna mer om funktion än antalet kvadratmeter, säger Peter Karlström.

Målet är att Yllefabrikens om- och tillbyggnad ska vara klar om fyra år med första inflyttning under 2018.