• Karin Jonsson, Olle Johansson, Eva-Britt Sjöberg, Reidar Svedahl och Lars Stjernkvist med Norrköping i bakgrunden. Foto: Kajsa Nilsson
  • Om knappt 20 år ska vi vara 40 000 fler. Det kräver att det byggs ännu fler bostäder. Foto: Kajsa Nilsson

Stora visioner för år 2035

Nu presenteras Norrköpings vision för år 2035 med högt uppsatta mål för den kommande tiden. Om knappt 20 år ska vi bland annat vara 40 000 fler invånare, ha många fler skolor, vara Sveriges musikhuvudstad och ha ett campus med dubbelt så många studenter som i dag.

Arbetet med den nya visionen görs i tre steg. Nu är man på steg 3 - presentation. Kommunfullmäktige ska senare klubba igenom visionen. I de två tidigare stegen har Norrköpingsbor fått vara med och säga vad de tycker är viktigast att satsa på, samt rangordnat nyckelord för den nya visionen.

175 000 Norrköpingsbor

Alla partier i den styrande kvartetten fanns representerade när kommunen presenterade sin vision för 2035 på högsta våningen i Kåkenhus på campus. Visionen är uppdelad i flera områden: miljö, bygge, näringsliv, vård- och omsorg och skola. Att Norrköping blir 175 000 invånare år 2035 är den viktigaste punkten enligt Kvartetten.

– Vi behöver sätta ett mål för Norrköpings tillväxt. Hade någon för tio år sedan sagt att vi ska bli 175 000 invånare hade de flesta sagt att det var fullkomligt orealistiskt. I dag ser vi att det är realistiskt om vi förvaltar de möjligheter vi har, säger Lars Stjernkvist (S).

Bästa spannet

Att vara 175 000 är enligt Reidar Svedahl (L) att befinna sig i det bästa spannet av antal invånare.

– Norrköping är en lagom stor stad. Den kommer att vara stor nog att ha allt utom storstadens problem. Städer med 150 000 till 300 000 invånare är bäst, säger han och pratar om vikten att ha ett fungerande arbetsliv med företag som trivs i staden.

– Utan det finns inte resurserna för våra andra mål, säger han.

Platser för äldre

175 000 invånare ställer krav på att man bygger fler bostäder. Behovet av platser för äldre ökar och enligt Eva-Britt Sjöberg (KD) behöver Norrköping 900 nya platser fram till år 2035.

– Sen ser vi också ett ökat behov av LSS-boenden. Det ska vi inte bara möta i stan. När våra mindre tätorter växer ska det finnas mer äldreomsorg men också LSS-boenden där. Man ska kunna leva i hela vår kommun, säger hon.

Miljöfokus i bygge

Karin Jonsson (C) talar om vikten av att arbeta miljömedvetet med mer bygge i trä samt kretsloppsanpassat. Hon framhåller att det är viktigt att bevara de gröna områdena i staden då man förtätar. Därtill lyfter hon fram Händelös energikombinat som ett område att utveckla mer.

– Vi ska också ta vara på alla företag som jobbar med energiteknik i Norrköping, säger hon.

Tidig hjälp till barn

Norrköpingspolitikerna målar upp en drömbild av Norrköping där man år 2035 är bäst på allt – från miljöfrågor till musik och insatser i skolan.

– Norrköping kommer vara den bästa staden i Sverige på att tidigt upptäcka barns behov av stöd och hjälp. Vi kommer också vara den bästa staden på att sätta in rätt insatser där det behövs. Vi har redan i dag kommit väldigt långt, säger skolpolitikern Olle Johansson (S) och syftar på de sociala investeringsfonderna som han berättar att man kommer att fortsätta att utveckla ännu mer.

Till år 2035 kommer det att byggas 22 nya förskolor, 7 skolor för årskurs F-6, 3 högstadieskolor och 3-4 gymnasieskolor. Därtill planerar man för ett utbyggt campus med minst 10 000 studenter.

– Det målet hoppas vi nå betydligt tidigare än år 2035, säger Lars Stjernkvist.