• Region Östergötland klarar sig bra i den nya undersökningen. Foto: Julia Kimell

Stora skillnader i vården

Enligt en ny granskning som gjorts så varierar det stort mellan landstingen gällande undersöknings- och behandlingsmetoderna hos lungcancerpatienter. Även om vården utvecklas så kan det avgöras efter vart man bor.

Lungcancerfall som upptäcks i ett tidigt skedde har goda förutsättningar för att kunna botas. Granskningen som är gjord av Cancerfonden visar att det är stora skillnader mellan landstingen i hur primärvården fångar upp och diagnostiserar patienterna i det tidiga stadiet.

Två av tio

I Region Östergötland diagnostiserades var fjärde patient i ett tidigt skedde, då när möjligheterna till bot är som allra störst. I genomsnitt över hela landet så diagnostiseras endast var femte patient i ett tidigt skedde, vilket innebär att Östergötland ligger över snittet. Sämst är de i Värmland där var tionde patient fångas upp.

– Vår granskning visar att inte ens två av tio patienter med lungcancer kan botas i dag. En av orsakerna är att diagnosen ställs för sent. Vår slutsats är att det framför allt är primärvården som har brister. Det måste vara lätt för patienterna att komma till sin läkare och återkommande få träffa samma läkare. Då ökar förutsättningarna att hitta lungcancer i tid, säger Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden och chefläkare, i ett pressmeddelande.

PET-kamera

Samtliga patienter som kan komma att behöva en botande behandling ska undersökas med PET-kamera och datortomografi i regler. Detta gör man för att avgöra och kunna lokalisera och dela in tumörer i stadier och kunna bestämma bästa möjliga behandling.

I Region Östergötland undersöks nio av tio patienter i den patientgruppen med PET-kamera. Endast två andra landsting är bättre än Östergötland på den fronten.

Inte acceptabla

Särskilda metoder finns även vad det gäller analys för patienter vars cancer har spridit sig och inte längre är botbar. Enligt nationella riktlinjer ska alla patienter som ska få aktiv behandling mot lungcancer i stadium IV först testas för en viss typ av tumörmarkör (EGFR). Det ska göras för att vården ska kunna sätta in rätt läkemedel och behandling. I Region Östergötland får nio av tio i den här patientgruppen en sådan analys.

– Skillnaderna i hur patienterna utreds och omhändertas är inte acceptabla. Alla patienter ska ha tillgång till den vård de har rätt till oavsett var man bor. Kan det egna landstinget inte erbjuda en fullgod vård ska patienten remitteras vidare, säger Jan Zedenius.

Varje år avlider fler än 3 600 personer av lungcancer.