• Wikström anser att framför allt Moderaterna har visat stort ointresse för regionutveckling. Foto: Tommy Pettersson

Stora regioner aktuella

Den förra borgerliga regeringen ”lyckades” förhala genom att sätta till utredningar och till sist låta regionerna själva välja partners.
Det hela slutade med att regionfrågan i stort sett gick i stå i hela landet. Nu tycker den nya regeringen att det är dags att väcka liv i storregiontanken eller åtminstone idén om en ny regional indelningsreform.

Ointresserade


Det blev ingen stor regionreform under de åtta år som borgarna styrde. Region Östergötland bildades så småningom men den organisationen bestod enbart av landstinget Östergötland och det tillagda regionförbundet Östsam. Men nu ska den gamla surdegen upp på bordet igen.
– Regionfrågan är i allra högsta grad aktuell. Den borgerliga regeringen och speciellt moderaterna visade ett stort ointresse och backade i frågan. Men nu tar vi nya tag i detta med sjukvården i fokus för nya regioner, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och fortsätter.
– Det finns stort behov av större regioner i Sverige. Vi har tillsatt nya förhandlingspersoner och nu ska det bli verkstad. Vi vill ha nya regioner på plats antingen 2019 eller 2013.

SKL är tillfreds

Organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har länge varit pådrivande om att den regionala indelningen behöver ändras och man välkomnar att regeringen Nu ska påbörja arbetet med att modernisera den regionala indelningen.
– Regionfrågan har utretts och diskuterats i många år. SKL har länge varit pådrivande om att den regionala indelningen behöver ändras. Vi är därför mycket nöjda med att regeringen nu har utsett förhandlare så att arbetet kan påbörjas med att modernisera Sverige, säger Lena Micko, ordförande för SKL och fortsätter.
– De länsgränser som finns i dag behöver ändras för att vi ska kunna hantera de utmaningar som till exempel sjukvården ställs inför. Utbildning och kompetensförsörjning för att matcha behoven på arbetsmarknaden är en annan anledning, samt kollektivtrafiken och andra behov där invånarna förväntar sig en mer likvärdig service. För att öka möjligheterna för att på ett bra sätt genomföra en ny regionindelning behöver också staten och dess myndigheter se över och anpassa sina regionala gränser, säger Lena Micko.
De personer som utsetts är Kent Johansson (C) tidigare bland annat regionråd i Västra Götalandsregionen och Barbro Holmberg (S), avgående landshövding i Gävleborgs län.