• Stora förändringar i koncernen för Louise Lindh och Fredrik Lundberg. Foto: Tommy Pettersson

Stora förändringar i Lundbergs företag

Det sker stora person- och organisationsförändringar i Lundbergs imperium. I Fastighets AB L E Lundberg har Louise Lindh utsetts till ny verkställande direktör.

Louise tillträder sin befattning den förste januari 2017 och efterträder då Peter Whass som varit VD sedan 2004.

Civilekonom

Louise Lindh går nu i sin pappas och farfars fotspår och hon har arbetat i olika roller inom bolaget sedan 2005. Hon innehar sedan 2008 tjänsten som vice VD och Regionchef Stockholm.

–Jag är mycket glad för att Louise är beredd att ta på sig VD-rollen. Hon känner företaget väl, har en gedigen erfarenhet och kunskap samt en hög energinivå, säger Fredrik Lundberg, ordförande i Fastighets AB L E Lundberg i ett pressmeddelande.

– Det är en spännande utmaning att få leda Fastighets AB L E Lundberg. Drivna bland annat av digitaliseringen förändras våra kunders behov snabbt och vi tar stora steg framåt för att möta de nya kraven. Genom att utveckla hållbara stadsmiljöer som ger goda förutsättningar för bostäder, handel och kontor kan vi bidra till att människor får möjlighet att leva bättre liv, säger Louise Lindh i en kommentar.

Whass går vidare

Peter Whass å sin sida blir arbetande ordförande i Byggnads AB L E Lundberg, som ansvarar för projektutveckling. Han kvarstår även i styrelsen för Fastighets AB L E Lundberg.

– Peter Whass har under närmare 13 år som VD utvecklat Fastighets AB L E Lundberg på ett mycket förtjänstfullt sätt. Verksamheten har expanderat och under senare år har en omfattande projektverksamhet utvecklats. Vi är mycket tacksamma för de insatser han gjort för bolaget och är glada för att han kvarstår i en ny roll, berättar Fredrik Lundberg.

Fler nyheter

I samband med VD-skiftet sker också bland annat följande förändringar. Johan Ladenberg utses till vice VD. Johan är jur. kand. och sedan 2005 chef för bolagets Hyres- och Fastighetsadministration.

Ävn Roger Ekström lämnar sin tjänst som Regionchef Öst men kvarstår som vice VD och blir chef för Kommunikation och Hållbarhet. Roger är sedan 2001 Informationschef i bolaget och tillträder den nya tjänsten 1 januari 2017.

– Vår affärsidé bygger på långsiktigt och aktivt ägande. Hållbarhetsfrågor och kommunikation är av största vikt för att åstadkomma långsiktigt värdeskapande och därför stärker vi vår organisation inom dessa områden, säger Fredrik Lundberg, koncernchef L E Lundbergföretagen AB. Roger känner både vår fastighetsverksamhet och vår investeringsverksamhet väl och vi är glada att i denna nya roll knyta honom till företagsledningen, avslutar Fredrik Lundberg.