• Alice Hugosson ordförande  Linköping HBT och Francisco Montero Carnot från HBT-socialdemokrater i Norrköping marscherade tillsammans. Foto: Tommy Pettersson

Stolt manifestation i regnbågens färger

Solen sken ikapp med alla människor som deltog i en rad olika aktiviteter i Pridefestivalen som genomfördes den gångna i helgen i Norrköping. Det kom deltagare från hela Östergötland när det traditionella Pridetåget slingrade sig fram längs med innerstadsgatorna i en kakafoni av ljud och färger.

Pridedagarna belyser viktiga frågor om kön, sexualitet och identitet och det är inte enbart hbtq-folk som vill vara med och försvara ett mångfaldigt samhälle. Antalet deltagare och det välkomnande man fick i Norrköping vittnade om att det är många som står upp för en kärleksfull stad. 

Två steg fram

Det verkar trots allt som utvecklingen går framåt för ett mer upplyst samhälle men fortfarande finns det fördomar som ibland gränsar till hat mot de människor som avviker från den så kallade normen. Men det är i den vardagliga miljön man möter det som är mer normgivande än vad hatet mot homosexuella är.

Ett exempel är väl från den offentliga vården där svårigheterna för lesbiska par och deras föräldraskap har förändrats i långsam takt. År 2003 möjliggjorde en lagändring att ett barn kan ha två rättsliga föräldrar av samma kön och en annan lagändring från 2005 öppnade möjligheten för lesbiska par att få barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård. Nu pågår även en värderingsförskjutning i hos personal inom vården.

– Det är oerhört viktigt att lyfta fram vissa grupper och frågor i samhället. Regnbågsaktiviteterna sätter fokus på fördomar och orättvisor och förhoppningsvis sprider sig budskapet lite längre över tid än enbart under Pridedagarna, säger Francisco Montero Carnot, ordförande i den socialdemokratiska sidoorganisationen HBT-socialdemokrater i Norrköping.

Gladare stad

Arrangörerna vill att Norrköping ska bli en öppnare stad, en plats där en kan känna sig trygg och vara den som en vill vara. Man vill att Norrköping Pride ska vara en frizon från homofobi, transfobi, bifobi, sexism och rasism.

På dessa teman kunde organisationer, föreningar, politiker och allmänheten ta del av föreläsningar, samtal, konstutställningar, filmer, fester, sagostunder, caféer och mycket annat under några dagar.