• Stjernkvist kommunalrådet vid strömmen. Foto: Tommy Pettersson

Stjernkvist mot strömmen?

Lars Stjernkvist är ett av flera socialdemokratiska kommunalråd som nu kräver att regeringen tar radikala grepp på hur flyktingströmmen till Sverige ska hanteras. Debatten går vidare kring Sveriges kommuner ska klara av att ta emot alla som kommer hit från Syrien.
Norrköping har redan i dag en stor andel av sin befolkning som är av syrisk härkomst vilket ger fördelar men också en del att fundera över.

Släkten tar emot


Det blir naturligt så att människor i nöd söker sig till släkt och vänner och vilket gör att Norrköping får ta emot väldigt många Syrienflyktingar. Strömmen av flyktingar sätter stort tryck på kommunen när det gäller framförallt boendet men också ett kommande inträde på arbetsmarknaden. Men å andra sidan kan det vara lättare att få ett boende hos släktingar och vänner och ett nätverk som kan leda till jobb.
– Vi har ett extraordinärt läge just nu som ställer krav på politiken och faktiskt hela samhället. Vi har människor som har rättighet till akut hjälp och tak över huvudet oavsett om det gäller asylflyktingar eller EU-migranter. Det ansvaret har vi och det kommer vi att klara av även om det bara blir en säng i ett gemensamt boende. De som senare har rätten kommer vi att erbjuda boende i framtiden, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping med en lång bostadskö och ett politiskt driv att lösa problem.
– Jag tycker att de som vill att vi ska stänga våra gränser grovt underskattar både civilsamhällets och offentliga samhällets möjligheter att klara av problemen.