• Stig Carlsson har fått se flera av de förslag som han har lämnat till kommunen bli verklighet. Foto: Tina Andersson
  • Gångpassagen gör det möjligt att ta sig ner till Katscha från Bergsbron. Snart tas den i bruk. Foto: Tina Andersson

Stigs förslag blir verklighet

Med en facklig bakgrund och ett kommunpolitiskt engagemang driver Stig Karlsson från Norrköping sina egna hjärtefrågor och använder sin medborgerliga rätt att påverka stadens utveckling genom att lämna egna förslag på åtgärder som kan förbättra staden. Flera av dem har förverkligats.

Engagemanget för Norrköpings stadsutveckling har alltid legat Stig Karlsson varmt om hjärtat och han ser till att använda sin medborgerliga rätt att lämna förslag till Norrköping kommun, som en möjlighet att påverka utformningen av staden.

– Det har jag gjort hela livet, säger han.

Flera förslag

Genom åren har han sett flera av dem bli verklighet. Ett av dem är breddningen av gångstråket upp mot Riksbron i höjd med Femöresbron.

Utöver en facklig bakgrund och sitt kommunpolitiska engagemang har han arbetat på Holmen i 52 år. Vad som händer i det forna Industriområdet och kring Motala ström ligger honom därför extra varmt om hjärtat.

– Där har jag gjort allt ifrån att gå vaktronder till att sitta i styrelsen. Jag har levt med området under större delen av mitt liv, säger han.

Nytt gångstråk

Senast i raden av förverkligade förslag ligger gångpassagen vid det nybyggda flerbostadshuset Katscha, intill Arbetets museum. Passagen tar sin början vid Bergsbrons södra fäste och går sedan längs med fasaden av före detta C A Svenssons fastighet. Arbetet har pågått under hela sommaren och väntas tas i bruk under hösten.

– Redan på Holmen-tiden var vi flera som tycket att det saknades gångstråk längs med Strömmen på flera ställen. Men efter mycket om och men så blir det verklighet, det känns kul, säger han.

Ytterligare bro

Ett förslag som ligger på bordet hos kommunen rör den omdiskuterade Femöresbron, som Stig tycker kan få står kvar. Han föreslår en ny bro längre upp, i höjd med Rododendrondalen fram till strömmen mot krematoriet. Om det blir verklighet återstår att se.

– Det är skoj när förslagen blir verklighet, men man får inte ha bråttom. Sånt här tar tid, erfar Stig.

 

Så funkar det

Du som är folkbokförd i kommunen har rätt att lämna förslag på åtgärder till kommunfullmäktige.

Om det inlämnade förslaget uppfyller kraven på medborgarförslag kommer det att behandlas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller berörd nämnd.

Beslut ska fattas senast sex månader från det att förslaget väcktes.

Du får meddelande när fullmäktige eller ansvarig nämnd ska behandla ditt förslag.