• Eva-Britt Sjöberg och Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötlad  pratade om nyanlända barns lika rättigheter oavsett härkomst. Foto: Tommy Pettersson

Steg i rätt riktning för barnen

Nu är ett radikalt förslag på väg fram i de beslutande styrelserna i Norrköpings kommun. Det är ett förslag som ska staka ut hur kommunen ska arbeta för att motverka våld och förtryck mot de nyanlända barnen.

Förslaget är ett glädjande och utvecklande steg för alla barns lika rättigheter och Norrköping visar nu på hur vägen från ord till handling kan se om man menar allvar med sitt värdegrundsarbete och bekämpande mot fördomar.

Prioritera barnen

Arbetet med att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga har pågått i många år och nu kraftsamlar Norrköpings kommun i frågan om våld mot barn.

Kommunen arbetar i dag med främjande och stödjande generella insatser och med särskilda insatser för utsatta grupper. Våld som utförs av unga och som drabbar barn och unga är tillsammans med det våld som förekommer inom familjen allvarliga samhällsproblem. Det krävs ökade insatser för att ungas utsatthet för fysiskt och psykiskt våld ska minska.

– Barn måste få känna sig trygga i sin hemmiljö oavsett om det är hos sina egna föräldrar eller i något annat boende, säger Eva-Britt Sjöberg (KD) i en kommentar till det arbete man nu bedriver för att motverka att barn och ungdomar utsätts för våld och orättvisa förhållanden.

Efter beslut i kommunstyrelsen kommer man nu att arbeta vidare i frågan om våld mot barn med ett tydligt inriktningsdokument i ryggen .