Ståthögaskolan kritiserar kommunen

Ståthögaskolan är kritisk till kommunens sätt att informera kring särskolor. Rektor Catarina Brunnberg anser att kommunen bör presentera skolans verksamhet. – Tyvärr placerar kommunen barnen i sina egna verksamheter. Jag tycker att kommunen bör berätta att det finns alternativ.

Mia Wiman-Olsson, sakkunnig, förklarar att kommunen bjuder in föräldrar och presenterar grundsärskolan. Då nämner de Ståthögaskolan. Mia Wiman-Olsson säger att de inte berättar om någon skolas verksamhet. Enligt Catarina Brunnberg räcker det inte att kommunen nämner skolan, utan hon vill att de ska informera om hur Ståthögaskolan jobbar.

Föräldrarnas val

Catarina Brunnberg förklarar att det i dag är föräldrarna själva som måste känna till Ståthögaskolan och ansöka om att deras barn ska gå på skolan.

– Det är föräldrarnas val att välja vilken skola deras barn ska gå i, vi kan inte påverka valet, säger skolchef Mats Olsson.

Sex elever

Ståthögaskolan är en fristående, waldorfpedagogisk grund- och gymnasiesärskola. Drama, sång, musik och bildskapande är viktiga delar i undervisningen. De arbetar även mycket med rörelseträning, så som dans, simning, cykling samt idrott.

– Vi har även eurytmi, vilket är lite av Sveriges qigong, som fokuserar på balans, snabbhet och avslappning, berättar Catarina Brunnberg.

I dag går sex elever på skolan, och det finns bland annat ämneslärare och logopeder för att hjälpa eleverna.

– Logopederna är viktiga. Barnen kan uppleva att det blir ytterligare ett handikapp om de inte kan tala tydligt, säger Catarina Brunnberg.

Ingen mobbning

Catarina Brunnberg säger att det ofta är äldre elever som börjar på skolan, och hon vill gärna nå de yngre barnen också. Eleverna kommer till Ståthögaskolan när de inte trivs på sina gamla skolor. Catarina Brunnberg berättar att en elev blev mobbad på sin förra skola, och när hon började på Ståthögaskolan upplevde hon att det inte fanns någon mobbning där.