Staten köper skogsmark

Östergötland får 14 nya naturreservat med värdefull skogsmark. Det står klart efter att en stor markaffär mellan Naturvårdsverket och Holmen Skog nu blivit godkänd och klubbad av Sveriges regering. – Det är jättekul att vi fått möjligheten att skydda så stor andel värdefull skog, säger Maria Taberman, Gruppsamordnare områdesskydd på naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen Östergötland.

Sammanlagt rör det sig om det om 21 skogsområden i Östergötlands och Södermanlands län. För Östergötlands del handlar det om ett skogsområde i Åtvidaberg, sex stycken i Finspång och sju stycken i Norrköping med en totalareal på 883 hektar.

– Det är unikt att staten köper så mycket skogsmark. I Östergötland har vi skyddat skog sedan 1999 men att skydda såhär mycket skog på en gång är fantastiskt, säger Maria Taberman.

Gammelskog

De utvalda skogspartierna består till största del av gammal skog och domineras av tall och gran.

– Området är väldigt lite påverkat av modernt skogsbruk med gamla träd och mycket fuktiga miljöer som är livsviktigt för vissa arter. Att bevara skog är en väsentlig del för den biologiska mångfalden, påpekar hon.

Värdefull skogsmark

Framöver kommer det att satsas på tillgänglighet, framför allt i de tätortsnära delarna, och friluftsliv i de nämnda skogsområdena. Skogsmarken som ingår i affären mellan Naturvårdsverket och Holmen Skog uppgår till ett värde av 141 miljoner kronor.