Staten etablerar sig

En ny etablering skapar arbetstillfällen i länet. Statens servicecenter har valt att förlägga sin utökade verksamhet för statlig administration till Norrköping. Landshövdingen Elisabeth Nilsson och Norrköpings kommunstyrelses ordförande Lars Stjernkvist har tagit initiativ till att få hit verksamheten.
– Det gläder oss att Norrköping blir ett ännu starkare centrum
för statlig service. Vi har statliga myndigheter i Norrköping som redan startat
samverkan kring löneadministration och nu bygger man vidare utifrån deras
erfarenheter. Vi erbjuder de bästa tänkbara förutsättningarna för etableringen
här, säger Lars Stjernkvist.
Man vet ännu inte hur många arbetstillfällen som etableringen
kommer att medföra.