• Det går bra för Göta kanal. Foto: Tommy Pettersson

Stark säsong för Göta kanal

Snart är det dags att stänga igen Sveriges blå band för detta året, men ända fram till 30 september håller Göta kanal öppet. Men redan nu kan man se att antalet fritidsbåtar ökat med tio procent och att utvecklingen både på och bredvid vattnet varit stark och överträffat förväntningarna.

Göta kanal har årligen runt tre miljoner besökare per år och det har länge varit en positiv utveckling av antalet turister som kommer landvägen. Trenden i båtbranschen däremot har varit nedåtgående i flera år, men har nu börjat plana ut. Redan nu kan AB Göta kanalbolag konstatera att säsongen för fritidsbåtar på Göta kanal är stark. Antalet fritidsbåtar under högsäsong har i år ökat med tio procent. Den kundundersökning som genomförts visar också på att nöjdheten ligger i topp, 4,6 på en femgradig skala.

Glädjande

– Det är oerhört glädjande att antalet fritidsbåtsbesökare på Göta kanal utvecklas positivt. det är ett tydligt kvitto på att våra satsningar på en kvalitativ kanalupplevelse uppskattas av allt fler, säger Anders Donlau, avgående VD, AB Göta kanalbolag, i ett kommenterade pressutskick. Sommarens siffror ger oss ytterligare vind i seglen och bekräftar att vi håller rätt kurs i vår verksamhet, menar han vidare.

Den bästa sommaren

Företagarna längs med kanalen vittnar om en stark sommar och om högsäsongen hörs det sägas saker som, att det varit den "bästa sommaren någonsin" och "all time high". Det för året nyöppnade Göta kanal Besökscentrum i Berg, som är första steget i en större satsning, har sen öppningen i maj haft hela 23 000 besökare. De nya och utbyggda ställplatserna längs kanalen har haft en mycket hög beläggningsgrad.

Gynnar alla

– Den positiva utvecklingen som vi nu ser på alla områden gynnar hela besöksmålet och de cirka 100 företag som driver verksamhet längs Göta kanal, säger Anders Donlau avslutningsvis.