• Henrik Larsson och Bengt-Åke Karlsson, ordförande hos Ekologiska Lantbrukarna i Östergötland, driver ett jordbruk utanför Motala. Bengt-Åke berättar att det inom det ekologiska ständigt poppar upp nya idéer som gör det roligare att vara lantbrukare. Foto: Leif Larsson

Ständigt nya ekologiska idéer

Det händer mycket inom ekologiskt jordbruk. Allt från fler utövare till nyskapande projekt. – Det är många spännande och annorlunda tankegångar och upplägg inom det ekologiska - och det lockar mig. Det är roligare som lantbrukare att tänka i flera banor än att bara göra lika varje år, poängterar Bengt-Åke Karlsson, ordförande hos Ekologiska Lantbrukarna i Östergötland sedan tiotalet år.

Han har varit bonde sedan 1981 och ställde om till ekologiskt 1996. Bengt-Åke arrenderar sitt lantbruk på gården Södra Freberga utanför Motala. Han börjar närma sig pensionsåldern och medarbetaren 30-årige Henrik Larsson är tänkt som efterföljare. På gården odlas oljeväxter, spannmål och lusern och i djurbesättningen ingår 70-80 stutar (köttdjur) och cirka 50 får. Bengt-Åke har märkt en ändrad attityd gentemot det ekologiska sedan han började för över 20 år sedan.

– Då såg man på oss som några med tofs på byxorna som satte plogen bakom en häst. Numera ställer stora jordbruk om till ekologiskt. Ett tag stod det still men de två senaste åren har kurvorna vänt, många ekologiska lantbruk har kommit till. Handel med ekologiska varor är i ropet och efterfrågan stor, redogör Bengt-Åke.

Brist på grönsaker

De flesta typer av jordbruksprodukter tas i dag fram av ekologiska lantbrukare. Men det finns ett område som släpar efter.

– Det är en stor brist på grönsaker, få har ställt om. Det är en jobbig variant som kräver mycket folk, klargör eko-bonden.

Bättring är dock på väg. I ett projekt med länsstyrelsen hoppas Ekologiska lantbrukarna få fart på grönsaksbiten.

– Tanken är att hitta en referensgrupp som vill prova på. Det har börjat så smått och ska hålla på i tre år. Förhoppningen är att öka intresset för grönsaksodling, konstaterar Bengt-Åke.

Inom det ekologiska är tänkesättet att försöka stärka jordar så de ger mer näring i stället för att utarmas. Det sker bland annat via en varierad växtföljd av vall och olika grödor ger fler arter som leder till mer pollinering och minskat behov av kemiska bekämpningsmedel. Nya idéer i linje med detta poppar ständigt upp. En kallas agroforestry, alltså en odlingsmetod där fruktträd och spannmål samsas på samma yta. Flera studier visar på bättre skörderesultat.

– I England har ett försök visat att på 100 hektar så blir skörden från träd och grödor samma som man skulle fått på 140 hektar om de odlats separat, berättar Bengt-Åke.

Kommit långt

Det ekologiska är i en kurva som pekar uppåt. Eko-bonden på Södra Freberga påpekar att trenden måste fortsätta.

– Det får inte vara för få ekologiska lantbruk så att efterfrågan på sådana produkter inte kan tillgodoses. Jag vill förstås se allt fler ekologiska lantbruk, men en del tycker väl att det räcker nu, säger han med ett litet skratt och tillägger:

– Vi vill att svensk mat försörjer så många som möjligt och alla typer av lantbruk behövs för det. Och nu när det blir fler ekologiska lantbruk och de konventionella följer efter miljömässigt så tycker jag att vi kommit långt i vårt ansvar att på ett klokt sätt förvalta jorden, avrundar Bengt-Åke Karlsson.