• Staffan Danielsson ute och skottar snö hemma på gården i Bankekind. Foto: Tommy Pettersson
  • Alla som är intresserade får en penna och om man vill rösta på Staffan får man en numrerade penna. Foto: Tommy Pettersson

Staffan vill kryssa sig in i riksdagen

Efter några decennier av en kraftig och nödvändig föryngring bland riksdagsledamöterna och i andra valda församlingar i Sverige börjar det nu istället att bli ont om erfarenhet i politiken. Biologisk ålder är inte alltid lika med en allmän politisk erfarenhet men oftast sitter inte åren i vägen när man ska väga samman åsikterna till ett beslut.

? En riktig Nestor inom politiken är centerpartiets stridbare riksdagsledamot Staffan Danielsson 70 år som i nomineringssammanhang flyttades ner till fjärde plats vilket innebär att han får väldigt svårt att sitta kvar i riksdagen en period till. Istället blev det Magnus Ek, 23 år från Valdemarsvik, och Muharrem Demirok, 41 år samt Birgitta Gunnarsson, 50 år som valdes av centerstämman.

– Stämman ville tydligen se en föryngring och Magnus valdes med starkt stöd. När jag ställdes mot Muharrem var hans stöd större än mitt. När jag sedan ställdes mot Birgitta blev det en sluten votering som Birgitta vann klart. Jag är demokrat ut i fingerspetsarna och respekterar stämmans entydiga utslag, sade Staffan Danielsson lite besviken då direkt efter valen i november.

Skänker penna för kryss

Det utökade inslaget av personval i Sverige har förändrat den svenska val apparaten och i viss mån även den politiska debatten. År 1994 testades personvalssystemet på försök i sju svenska kommuner. Året efter tillämpades personval i hela Sverige i samband med valet till Europaparlamentet 19951. Premiärvalet för hela Sverige i kommun o riksdagssammanhang var 1998. Före detta val fanns det visserligen en möjlighet att stryka kandidater från färdiga partilistor men dessa strykningar hade ingen betydelse på den tiden.

Nu tar Staffan Danielsson sats igen och drar ut på en personvalskampanj.

– Jag kommer att göra en krysskampanj riktad mot de som vill se erfarna äldre i riksdagen, de som bejakar att man i riksdagen kan driva egna hjärtefrågor och de som vill ha en stark röst för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. Jag vill gärna bidra till att bryta den åldersdiskriminering som ofta förekommer och kommer därför att driva en krysskampanj inriktad på kampanjpennor och hembesök, berättar Staffan Danielsson och visar upp ett antal röda pennor med namn och en del pennor med löpnummer.

– Alla som vill får en röd penna och kan de tänka sig att personkryssa mig får den en numrerad penna. Det brukar alltid bli en inledning om varför jag valt den röda färgen på pennan och inte grönt. Med den röda färgen får jag oftast chansen att börja prata om vår gröna politik.

Fika med Staffan

Till vardags sitter Danielsson i riksdagen sedan 2004 och i helgerna sitter han och drar upp linjerna för sin personvalskampanj. Staffan är en partimänniska i själ och hjärta. Han deltar helhjärtat i partiets alla verksamheter. Ibland har han dock åsikter som han förfäktar med stor entusiasm och det är inte alltid att dessa åsikter stämmer överens med partiets linje.

– I slutändan är jag självklart lojal gentemot partiet men jag tar gärna debatten innan beslut både internt och i medier, säger Staffan Danielsson innan han trugar på undertecknad några onumrerade pennor. Nu ska Staffan ut och träffa folk i länet. Han erbjuder sig att komma hemma och fika med de som är intresserade.