• Agnes Yngare, Camilla Callerstig, Arijana Ibraj och Malin Wahlgren har jobbat med kommunutveckling som sommarjobb. Foto: Kajsa Nilsson
  • Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist tilltalades av ungdomarnas förslag om feriejobb till alla. Foto: Kajsa Nilsson
  • Tio ungdomar med olika bakgrund samlades i fyra veckor för att hitta förbättringsområden i kommunen. Foto: Kajsa Nilsson

Staden från ungdomars perspektiv

I sommar har tio ungdomar i gymnasieåldern från stadens alla hörn ägnat fyra veckor åt att hitta förbättringsområden i Norrköpings kommun. Det var ett stort antal politiker och tjänstemän som intresserat lyssnade på ungdomarnas presentation på Cnema förra veckan. Många nyfikna frågor handlade om förslaget att införa gratis kollektivtrafik.

Under arbetet som unga kommunutvecklare ingick det att skriva en rapport med reflektioner och förslag till förändringar. Rapporten är uppdelad i åtta punkter som rör ungdomarnas perspektiv på staden. I förslagslistan finns bland annat fri kollektivtrafik och fler feriejobb för unga. Ett argument för fri kollektivtrafik är att det skulle öka ungdomars, pensionärers och nyanländas rörlighet och de unga kommunutvecklarna hänvisar till Ockelbo där den fria kollektivtrafiken har medfört att pensionärer rör sig mer i staden.

Intressant och roligt

På det stora hela har det varit fyra intressanta och roliga veckor, tycker ungdomarna själva.

– Det har varit jättekul! Vi har haft mycket diskussioner inom gruppen men vi var aldrig osams om något, säger Agnes Yngare som haft ansvar för frågor rörande psykisk ohälsa och kollektivtrafik.

Trots att de har varit uppdelade i grupper har de hela tiden arbetat som en hel grupp.

– Alla har diskuterat alla frågor men jag har till exempel varit ansvarig för frågan om feriejobb tillsammans med Nasra Hussein, berättar Arijana Ibraj.

– För att man ska kunna komma ut i arbetslivet måste man nästan ha erfarenhet. Vi tycker att alla ungdomar ska ha blivit erbjudna feriejobb under sommaren i årskurs ett eller två på gymnasiet, säger hon.

Positiva ord

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist verkar inte helt främmande för förslagen.

– En del förslag har enklare åtgärder, till exempel frågan om kontaktfamiljer för ensamkommande ungdomar. Förslaget med fri kollektivtrafik är mer invecklat. Men vi ska studera alla förslag under året.

Det var emellertid ett särskilt förslag som tilltalade honom lite extra.

– Frågan om feriejobb är mest angeläget och jag tycker att ungdomarna har hittat en bra lösning med finansiering via sociala investeringsfonden, säger han.

Bedrövlig hemsida

Många politiker tog tillfället i akt att lyssna på ungdomarnas förslag och en av dem var moderaternas toppnamn Sophia Jarl.

– Jag håller med ungdomarna om att kommunens hemsida är bedrövlig. Det borde vara lättare att hitta saker att göra för ungdomar, och dessutom tycker jag att Facebooksidan ska hanteras av ungdomar. Sedan tog de upp en annan viktig punkt, att man ska kunna gå på vilken skola man vill, oavsett var man bor. Ingen person borde begränsas för att familjen inte har råd med busskort, hävdar hon.

Även kommunstyrelsens vice ordförande Teresa Carvalho öste beröm över ungdomarnas arbete.

– Jag är en av dem som initierade projektet och ni har tagit upp större frågor än vad jag vågat hoppas på. Ni har inte bara tagit upp konkreta frågor utan även större frågor om bland annat psykisk ohälsa, sa den imponerade politikern under presentationens frågerunda.

FAKTA Några av ungdomarnas förslag:

- Informationsstånd inne i city med kommande kommunala projekt.

- Instagramkonto med lättsam information.

- Ungdomssida på Facebook.

- Fri kollektivtrafik.

- Feriejobb för alla någon gång under sommarloven på gymnasiet.

- Utbilda unga vuxna i förebyggande arbete mot droger.

- Föreläsningar om psykisk ohälsa för elever.

- Möjlighet för ensamkommande ungdomar att träffa kontaktfamilj två gånger i veckan.