• Styrelsefolk samlade för gruppfoto på Valö familjedag. Anders Roman, Tomas Andersson, Lena Ek, Björn Holmberg, Bosse Wall och Karin Andersson. Foto: Tommy Pettersson

Södra laddar om - med ny ordförande

I våras valdes Lena Ek till styrelseordförande i Södra ekonomisk förening. Med det ordförandeskiftet fick föreningen en mycket kompetent och stridbar hövding.

Det är en resurs- och opinionsmässigt stark organisation hon basar över. Över 50 000 sydsvenska skogsägare är medlemmar i Södra och de äger tillsammans drygt hälften av all privatägd skog i området.

Södra är också en stor arbetsgivare med cirka 3 500 människor som arbetar i koncernen, med allt från skogsskötsel och miljövård till ekonomi, försäljning och produktutveckling. I de tre affärsområdena tillverkas sågade och hyvlade trävaror, interiörprodukter i trä, pappersmassa och biobränsle. De senaste åren har Södra också blivit en så betydande elproducent att man nu producerar mer el än vad den förbrukar.

Giftfria plantor

På föreningens familjedag i Valö i Östergötland passade ordförande på att berätta om sitt uppdrag och Södras roll i framtiden. Dessutom var det presentation av Södras satsning på giftfria plantor. Under det första halvåret såldes 28 miljoner plantor varav hälften med mekaniska plantskydd, det vill säga helt giftfria.

– Innovation och hållbarhet är viktigt för Södras medlemmar. Det är roligt att konstatera att det egenutvecklade plantskyddet nu har tagit en stor del av marknaden. Självklart tänker jag på medlemmar och anställda som nu får en bättre arbetsmiljö, men också att vi undviker gifter som kan skada miljön, säger Lena Ek och fortsätter.

– Sedan den nya skogspolitiken infördes 1994 har skogsägarna och skogsägarrörelsen tagit ett stort ansvar för att leva upp till samhällets förväntningar. En ökad produktion har kombinerats med en påtagligt positiv utveckling av naturvårdsarbetet. Ett arbete som innefattar generell naturvårdshänsyn i samband med alla skogliga åtgärder och omfattande frivilliga avsättningar hos certifierade skogsägare och skogsföretag. Södras medlemmar ser naturligtvis till att de får avsättning för sina skogsråvaror och det ger samtidigt förutsättningar för ett lönsamt skogsbruk i Sverige.

Starkt resultat

Man visade nyligen upp ett bra resultat för årets första åtta månader. Rörelseresultatet ökade till 1 660 miljoner kronor, omsättningen uppgick till 12 186 miljoner och rörelsemarginalen uppgick till 14 procent.

– Det går bra för Södra. Ett bra andra tertial gör att det samlade resultatet till och med augusti är historiskt starkt för Södra. Det beror till stor del på goda prisnivåer för färdigvaror och framför allt på en gynnsam valutasituation men också på att Södra blir en alltmer effektiv och värdeskapande koncern säger koncernchef Lars Idermark i en kommentar.