• Distriktets Lena Micko tog emot Magdalena Andersson i Norrköping. Foto: Tommy Pettersson
  • Här är större delen av (S)laget som ska vägas och mätas av Väljarna . Foto:Jonas Franzén

Socialdemokraterna samlades på Kåken Hus

Drygt 200 socialdemokrater från hela länet samlades i Norrköping för att prata bland annat om hur man ska jobba med förändringar som man vill göra i landstinget efter höstens val.

Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Magdalena Andersson var inbjuden huvudgäst på  kongressen. Man fastställde även riksdagslistan, antog ett nytt näringspolitiskt program med förslag hur de nya jobben ska tas fram  i länet och beslutade om ett landstingspolitiskt program.

Socialdemokraterna ett framtidsparti

Att man nu kallar sig för framtidspartiet inom svensk politik ska synas i både innehållet i politiken såväl som på kandidatlistorna där flera unga kandidater finns med. Det mesta handlade om förberedelser inför de kommande valen. Skuggfinansminister Magdalena Andersson höll ett tal som  gav politiskt bränsle till deltagarna på kongressen.

– Jag har talat om jobb och skola naturligtvis. Valets stora frågor. Vi har satt upp målet att Sverige ska EUs lägsta arbetslöshet senaste år 2020. Vi tycker också att, nu efter Pisa undersökningen, att vi måste bryta den negativa utvecklingen i den svenska skolan, sa Magdalena Andersson som också uppehöll sig vid vad Socialdemokraterna vill göra för fler jobb och bättre utbildning om partiet får chansen att bilda regering efter nästa val. Hon hävdade bland annat att Moderaterna nog ”velat väl” med sitt regerande men att så mycket ändå har blivit fel.

Listorna klara

Socialdemokraterna röstade igenom en riksdagslista inför valet där Johan Andersson från Motala toppar listan. På andra plats finns Teresa Carvalho från Norrköping. Mattias Ottosson, även han från Norrköping står på femte plats. Både Carvalho och Ottosson kan redan nu börja fundera på hur de ska lägga upp riksdagsarbetet.

Söderköpings Mattias Ravander står på nionde plats. Så många mandat vinner inte Socialdemokraterna denna gång men det är en bra innötningsplats. I dag har partiet fem platser på riksdagens Östgötabänk. Går det riktigt bra så blir det sex mandat i höst.