• Lars Stjernkvist menar att det krävs ett stort engagemang bland medarbetarna för att få en hållbar modell. Foto: Tommy Pettersson

Sociala investeringar får forskarstöd

Kommunstyrelsen har beslutet att avsätta medel och att ge uppdrag till Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet på campus Norrköping. I och med satsningen vill man säkra ett långsiktigt hållbart arbete med den sociala investeringsfonden.

Den sociala investeringsfonden inrättades 2010 och målet är att minska arbetslösheten genom förebyggande arbete.

– Vi vill utveckla vårt arbete med att skapa både mänskliga och ekonomiska vinster. Nyskapande metodutveckling är svårt och för att få en hållbar modell behövs ett stort engagemang bland medarbetarna, säger kommunalråd Lars Stjernkvist (S).

Samarbete med LiU

Meningen med projektet är att stödja utvecklingen genom ett vetenskapligt angreppssätt, där kommer universitetet in i bilden. Man kommer att bygga fler och tydligare utvärderingsstrukturer kring Norrköpings kommuns sociala investeringar och genom samarbetet får LiU:s forskare möjlighet att omsätta teoretisk kunskap om styrning, ledning och organisation i ett verksamhetsnära arbete.

Ser fram emot uppstarten

– Det här blir en ny och viktig del i vårt samarbete med Norrköpings kommun, något vi är väldigt glada över. Vi ser fram emot höstens uppstart att få utveckla modellen med sociala investeringar tillsammans, säger Josefina Syssner, föreståndare för Centrum för Kommunstrategiska studier (CKS), vid campus Norrköping.