• Björn Södergren och Sanna Runard, Söderköpings kommun, står vid den nya trappan på Ramunderberget som invigs officiellt i maj i år. I tre år har bygget pågått av trappan som naturligt följer bergets form. Foto: Leif Larsson
  • Många snygga detaljer pryder trappan, som exempelvis den här draken. Foto: Leif Larsson
  • Förutom trappbygge så pågår ett projekt för lokala naturvårdande insatser vid Ramunderberget. Målningen av Ramundertrollet är en detalj som här beundras av Björn Södergren och Sanna Runard. Foto: Leif Larsson
  • Den nya slingrande trappan från kanalhamnen till Ramunderbergets topp innehåller över 300 steg längs de 90 metrarna. Trappan är mycket bredare och stabilare än den gamla som var en säkerhetsrisk. Foto: Leif Larsson

Snart invigs den stilfulla trappan

Bygget började 2014 och första helgen i maj i år är det officiell invigning. Trappan upp till Ramunderberget är någonting speciellt.

– Söderköpings svar på de sju underverken, säger Björn Södergren, arbetsledare på arbetsmarknadsenheten i kommunen, med ett garv.

Ramunderberget är en turistattraktion. Många har tagit sig upp de 90 metrarna från kanalhamnen till bergets topp för att skåda den vidunderliga utsikten. Och i decennier via en trappa som blivit allt mer skraltig, trasig och riskabel. Både för lokalbefolkningens och turisternas skull behövdes något säkrare.

Politikerna övertygades om att en ny trappa behövdes. Kommunens egna snickare Magnus Larsson och Bengt "Lockis" Wilhelmsson fick fria händer att konstruera och bygga.

– De ska ha en stor eloge för ett fint jobb. De har byggt så att bräderna följer bergets form och även tänkt till konstnärligt. På trappan finns flera smådetaljer som drakhuvud och sköldar som ger en extra finess. Trappan smälter väl in i naturen och miljön på berget, konstaterar Sanna Runard, arbetsledare på kontorsservice som tillhör vaktmästeriet i kommunen.

300 trappsteg

Bygget började för tre år sedan och snickarna har bara jobbat utanför turistsäsong, omkring tre månader per år.

– Trappan har mer än 300 steg och det finns fem platser med bänkar att vila på längs vägen upp. Vagnstyckena är gjorda i lärk medan trappstegen är av svenskt kärnfuru. För att förlänga trappans livslängd ska stegen oljas in varje år och underredet vartannat eller vart tredje år. Den gamla trappan stod i 30 år, sköter vi den här så kan den säkert stå i 60 år, klargör Björn Södergren.

På Ramunderbergsområdet pågår även ett LONA-projekt, alltså lokala naturvårdande insatser där både kommunen, länsstyrelsen och Region Östergötland är inblandade. Bland annat anordnas en flora- och faunastig på en halvmil med 50 tillhörande skyltar som beskriver växt- och djurliv på ett lättsamt sätt, exempelvis historien bakom. På skyltarna finns även inslag om sägner kring berget och intressant information i visste-du-att-form.

Rullstolsanpassat

Vid områdets fyra ingångar finns en fin målning av Katarina Månsson som visar berget omfamnat av Ramundertrollet. Informationsskyltar är också uppsatta. I LONA-projektet ingår tre nya rastplatser, en vid kanalbanken som kallas pedagogisk och kan användas av skolklasser. En annan detalj det arbetas med är bättre framkomlighet för rullstolar som nu på toppen av berget kan ta sig fram till utsiktstornet.

– Snickarna jobbar också på en lösning för att man ska kunna ta rullstolar över kanalen vid slussarna. Det ordnar sig säkert, spår Björn Södergren.

Invigning

Han fastslår att det som hittills gjorts på Ramunderberget och miljön kring berget bara är steg ett i ett arbete för att göra området än mer attraktivt. Men först stundar invigning av trappan då även ett par andra saker uppmärksammas, både LONA-projektet och att Ramunderbergsområdet faktiskt redan år 2000 blev naturreservat. Nu invigs även det officiellt.

– Invigningen är samtidigt som Lions har sin marknad då mycket folk är ute och rör sig. Vi är en liten grupp, Gert Wahlbeck, Sanna och jag, som arbetar med att ta fram ett bra program och vi tänker inte minst på barnen. Ramundertrollet dyker definitivt upp, upplyser Björn Södergren.