Snart fiber till Vikbolandet

I ett samarbete mellan Norrköping kommun, Norrköping Vatten och Avfall, IP-Only och By Net kommer Vikbolandets invånare få möjlighet att ansluta till ett öppet och neutralt fibernät.

Sammanlagt omfattas cirka 4 500 hushåll och företag, vilka kommer att få ta del av erbjudande om att ansluta sig till fibernätet. 150 miljoner kronor ska investeras för att genomföra satsningen.

Både IP-Only och Norrköpings kommun hade planer på att fibrera Vikbolandet och det är därur som samarbetet föddes. I avtalet står det att Norrköpings kommun hyr ut stamnätet och att IP-Only erbjuder alla på Vikbolandet fiberanslutning och bygger till alla i områden där tillräckligt med intresse finns. Alla kommunala enheter kommer att få fiberanslutning. Byggtiden beräknas till tre år från avtalsteckning.

– Invånarna inom Vikbolandet efterfrågar en snabb utbyggnad av bredband och bredbandstjänster, detta gäller såväl boende som företagare i tätort, landsbygd och skärgård. Genom detta samarbete siktar vi högre än regeringens mål om 90 procent fiberanslutning och möjliggör ett erbjudande till 100 procent. Nu hoppas vi på en positiv respons på detta erbjudande så att vi omgående kommer igång med byggnationen, säger Karin Jonsson, kommunalråd i Norrköpings kommun.