• Mikael Damberg vill se ett snabbspår i Länet. Foto: Tommy Pettersson

Snabbspår behövs i Norrköping

Norrköpings kommun har tagit emot fler, flyktingar och ensamkommande, proportionerligt sätt, än vad flertalet av jämförbara Svenska kommuner gjort. Visserligen har länsstyrelsen i Östergötland plockat fram "utjämnande" mottagningskrav på kommunerna men Norrköping har ett historiskt arv som är både utmanande och lovande.

De nyanländas skara består av barn, vuxna med olika kompetens och företagare. För att Sverige ska klara av att ta emot folk från andra länder behöver kommunerna skaka fram bostäder och jobb.

Snabbspår för nyanlända

Regeringen har nu skickat iväg 18 miljoner kronor i vårändringsbudgeten till Tillväxtverket för att genomföra åtgärder som snabbare ska ta tillvara kompetensen hos nyanlända med företagarbakgrund, ett så kallat snabbspår för företagare. Tillväxtverket har nu beviljat ett antal snabbspårsprojekt i Östergötland.

Projekten ska utveckla befintliga metoder eller modeller som ska bidra till att nyanlända med företagarbakgrund enkelt ska kunna ta del av företagsberedande insatser.

– Snabbspår för nyanlända företagare är precis den typ av insatser som Sverige behöver för att främja integrationen av nyanlända. Dessutom skapar det nya jobb och ökar mångfalden i vårt näringsliv. Det bidrar till både innovation och utveckling säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg.

I Östergötland fick följande projekt finansiering:

Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum Sverige kommer att utveckla en modell som bidrar till att nyanlända bättre kan ta del av informations- och rådgivarinsatser, nätverk och mentorskap för start av företag.

Insamlingsstiftelsen IFS rådgivningscentrum har en pågående verksamhet som riktar sig till målgruppen. Projektet kommer att testa och utveckla nya metoder som bättre stödjer nyanlända att etablera företag i Sverige. I Östergötland kommer IFS att även hålla i projekt "Vinnande Matchning" som går ut på matchning mellan nyanlända och framgångsrika entreprenörer med utländsk bakgrund.