Små förändringar i grundskolorna

SKL:s rapport Öppna jämförelser för grundskolan 2016 visar stabila resultat för Norrköpings kommun, som tidigare har haft en nedgång. Kommunen klättrar från plats 208 till 180 av 290. Förändringarna är dock mindre och relativa i förhållande till övriga kommuners resultat. Under några år har Norrköpings kommun fokuserat extra mycket på matematikundervisningen, speciellt i de yngre årskurserna, vilket har haft effekt. Resultatet för ämnesprov i matematik för årskurs 3 har förbättrats. Ytterligare en positiv trend är att andelen lärare med högskoleexamen har ökat i Norrköpings kommun till 88 procent. Antalet elever per lärare ligger kvar på 12 stycken som är genomsnittet för Sverige.

Meritvärdet har blivit bättre, men ligger ändå lägre än jämförbara kommuners. Norrköping placerar sig inom de 50 procent som utgör mitten av rankningen. Enligt SKL:s beräkningar presterar kommunen som förväntat utifrån sina förutsättningar, exempelvis andelen nyanlända elever och föräldrars utbildningsnivå.