Slutbråkat på Räddningstjänsten

Nu verkar det som om stridigheterna är slut för denna gång inom Räddningstjänsten i Östra Götaland. Det blev ett klassiskt avslut kan man kanske säga på en svårbegriplig konflikt. 

Förbundsdirektören för Räddningstjänsten Håkan Dahm väljer att kliva av sin chefstjänst av likaledes klassiska skäl,

– ...han måste tänka på sitt och sina närmastes bästa, som direktionsordförande Mari Hultgren uttrycker det i ett pressmeddelande. Ett pressmeddelande som inte skänker någon klarhet i vad som har hänt egentligen.

Handlingsförlamning

Ända sedan fusionen 2010 mellan framför allt Norrköpings och Linköpings räddningstjänster genomfördes har det varit diskussioner om hur saker och ting ska skötas.

Det är aldrig lätta att smälta ihop två personal-och ledningskulturer i homogena arbetsgrupper som präglas av både stort mått av självbestämmande i vardagen och en kåranda där befälsordningen är oerhört viktig när det verkligen gäller.

Politikerstyrt

Räddningstjänsten Östra Götalands, RTÖG,är politiskt styrd och med en glasklar myndighetslagstiftning samt pliktlag för de anställda. Exakt vad som skett mellan chefen och den anställde som blev utköpt är inte helt klarlagt. Men klart är att direktionen inte hanterade frågan på ett arbetsrättsligt korrekt sätt.

Denna disciplinära anställningskonflikten blandades av många andra frågor så som reellt medbestämmande på arbetsplatsen, deltidsbrandmännens villkor och naturligtvis löneavtal som undertecknas centralt.

Hela soppan kokades ner i den parti- och blockpolitiska grytan och där låg den och puttrade till dess att Håkan hoppade av. Fortsättningen på Räddningstjänsten i Östra Götalands öden och äventyr följes nu med spänning.