• Näsvidgaren öppnar upp näsgången och det blir lättare att andas med näsan. Foto: Kajsa Nilsson
  • Joanna Morawiek slutade snarka helt när hon började använda näsvidgare. Foto: Kajsa Nilsson

Sluta snarka med näsandning

Med hjälp av en näsvidgare i medicinsk plast kan man slippa problem med snarkning, någonting som är till fördel för både den som snarkar och en eventuell partner. Norrköpings-Magazinet har tittar närmare på den lilla nederländska uppfinningen.

Många som snarkar har problem med torr mun och snarkning kan dessutom leda till andningsuppehåll. Genom att lära sig att andas mer med näsan undviker man problem kopplade till snarkning. Vid näsandning bildas kvävemonoxid som har positiv effekt på lungfunktionen genom att blodkärlen vidgas och blodets syresättning förbättras, det bildas inte vid munandning.

Flera sätt

Vårdguiden 1177 tar upp en rad tips på hur man kan lära sig att sluta snarka. Många snarkare sover på rygg, genom att bara byta sovställning till sidan eller magen kan snarkning undvikas. Ett annat sätt är att använda hjälpmedel i form av bettskena eller näsvidgare. Joanna Morawiek på Vaccinationstjänst i Norrköping har sett stora förbättringar tack vare näsvidgaren.

– Vi kom i kontakt med näsvidgaren efter att en patient stött på den på en resa. Jag har använt Airmax näsvidgare sedan vi började sälja den under förra året och nu snarkar jag inte längre, säger hon.

Det finns flera näsvidgare ute på marknaden, skillnaden ligger enligt Joanna Morawiek i att Airmax är den enda näsvidgaren som utformats anatomiskt korrekt. Den är tillverkad i en enda bit och det finns därför inte någon risk för att delar ska lossna och fastna i näsan.

Näsandning lättare

Norrköpings-Magazinets testperson uppger att näsvidgaren gav effekt och han vaknade mer utvilad än innan han började med näsvidgaren. Huruvida det är placeboeffekt eller verklig förbättring är svårt att avgöra men han berättar att han tydligt märker att näsvidgaren öppnar upp näsgången och att det således blir lättare att näsandas.

Joanna Morawiek berättar att näsvidgaren även fungerar vid fysisk aktivitet. Eftersom man vidgar näsan är det lättare att näsandas och man kan behålla näsans naturliga filter. Eftersom kvävemonoxid endast bildas vid näsandning är det positivt att näsandas under fysisk aktivitet eftersom den extra syreupptagningen förbättrar uthålligheten. Endast en liten del av näsvidgaren syns utifrån.