• Bahjat Mourad samlar regionens krafter för att hitta samverkan för minskat utanförskap och arbetslöshet. Foto: Kajsa Nilsson

Släpper in framtiden

I november arrangerar Nätverkarna Öst konferens för andra gången, i år under namnet ”Tillsammas släpper vi in framtiden!”. Arbetslöshet och kompetensutveckling är i centrum och en rad personer från regionen föreläser och debatterar.

– Målet för Nätverkarna Öst är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parter i regionen, säger frontmannen Bahjat Mourad som har bakgrund som civilekonom och vd för det egna bolaget Leba ekonomibyrå där han arbetar som revisor.

Under konferensen den 11 november finns representanter från Regionförbundet Östsam, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, studentlivet och starka företag och organisationer i regionen. Bland de elva personer som finns presenterade i programmet är samtliga män. Bahjat Mourad är medveten om överrepresentationen av det ena könet och hänvisar att han försökt skapa en större bredd men att alla kvinnor tackat nej till medverkan.

Stärka samverkan

För att kunna stärka samverkan mellan kommun, skola/universitet och näringsliv krävs forum där frågorna kan diskuteras gemensamt. Under konferensen får varje representant hålla ett 15 minuter långt anförande och förmiddagen avslutas med debatt. Ett halvår efter konferensen kommer parterna träffas igen för att redovisa på vilket sätt man arbetat med frågorna som behandlades under konferensen.

I Nätverkarna Östs konferens kommer även medborgare få möjligheter att ta del av diskussionerna, alla är välkomna att delta i publiken. Studenter och personer utan inkomst får komma in gratis, övriga betalar entréavgift.

Såg utanförskapet

Under Bahjat Mourads sex år i Norrköping har han engagerat sig i samhällsfrågor i fyra.

– Jag såg problemen här i regionen efter bara en kort tid i Norrköping och tycker att det är viktigt att ta ansvar för personer i utanförskap. Arbetslösheten är ett stort problem i regionen och många befinner sig i utanförskap. Det finns så mycket som kan användas till nytta och vi måste ta ansvar tillsammans – både bolag och myndigheter, säger han. Bahjat Mourad kommer från Gävle har och bakgrund som vice ordförande i en grupp som verkade för samverkan mellan skola och arbetsliv.