• Karl-Göran Biörmark, Sten Göte Svensson, Linnea Britse och Olle Johansson är alla glada över skolmuseets bevarande. Foto: Kajsa Nilsson

Skolmuseet kommer att bevaras

Det är en glädjens tid för Stödföreningen för Norrköpings skolmuseum. Kommunen har beslutat att bevara Oskarsskolan, byggnaden som inhyser museet. Man ville först göra om lokalerna till förskola men tänkte till slut om och det välfyllda museet får vara kvar.
Det råder fortfarande brist på förskoleplatser i staden,
särskilt i centrum, men man väljer ändå att skona skolmuseets lokaler från
renovering. Förutom att spara huset av ett kulturellt intresse skulle det ha
blivit mycket dyrt att renovera lokalerna.
– Det är dyrt och svårt att bygga i befintliga lokaler och det
är inget förstahandsalternativ. Jag hoppas och tror att vi snart hittar en annan
lösning, till exempel bygga på parkyta, säger Olle Johansson, kommunalråd och
ordförande för utbildningsnämnden.
– Vi har fortfarande brist på förskoleplatser i stan, men
ibland måste historien vara viktigare än framtiden och utan historia har vi
ingen framtid heller. Det är en unik byggnad med unika samlingar, säger han.

Glatt humör

Under onsdagens presskonferens var stämningen god, både bland
kommunens representanter och bland medlemmarna i stödföreningen.
– Det är byggnaden som har räddat museet, konstaterar Sten
Göte Svensson som är ordförande i Stödföreningen för Norrköpings skolmuseum. Han
är liksom styrelsekollegorna Karl-Göran Biörsmark och Linnea Britse gamla lärare
med stort hjärta för museets verksamhet.
– Det känns jättebra. Norrköpings skolmuseum är ett av de
sista av sitt slag. Vi är jätteglada för att vi inte behöver lägga ner museet.
Nu hoppas vi kunna fylla på med fler gamla pensionerade lärare i föreningen,
säger Karl-Göran Biörsmark. I dagsläget är de omkring 100 medlemmar.

Skolan som förr

Museet har ett pedagogiskt uppdrag och bjuder därför in
skolklasser att komma och uppleva den gamla skolan. Under studiebesöken får
eleverna bland annat sjunga psalm, skriva med bläck och gå på rundvandring bland
samlingarna. Målet är att man ska nå ut till ännu fler skolor.