Skolbråket fortsätter

Är det månne så att en rejäl valdebatt har smygstartat i Norrköping eller är det så att skolfrågan är så pass viktig att den engagerar lokalpolitikerna i Norrköping oavsett om de parlamentariska taburetterna står på spel.

Hur det än är med den saken har ett storbråk om fördelning och tillräcklighet för skolans resurser i kommunen pågått en längre tid.

Uppförsbacken

Under måndagens kommunfullmäktige fortsatte diskussionen mellan moderaterna och Sossarna om hur mycket undervisningstid som ställs in i Norrköpings skolor. Skolan är en strategisk fråga och den berör hela samhällsutvecklingens förutsättningar och inte enbart föräldrarna.

Norrköping har en uppförsbacke när det gäller att visa resultat för elevernas prestationer. 

När eleverna började ett nytt läsår i Norrköpings grundskolor hade de ett betygsutfall som vårterminen 2017 visade ett meritvärde som låg lägre än rikssnittet. Då flaggade Kvartetten och skolorna för ett arbete med att höja resultaten i Norrköpings skolor och det fick kosta kommunala pengar utöver det man får i statsbidrag.

Strid om timmar

Den aktuella skoldebatten har sedan dess gått vidare och nu handlar den om hur mycket extra tid som skolorna lägger generellt ut extra i sina elevscheman för att ta höjd för eventuellt bortfall av undervisning under terminen. I kommunfullmäktige ställde man frågan hur,  ansvarigt kommunalråd Olle Johanson (S), ser till att alla elever får undervisningstid enligt timplanen.

Moderaterna menar att Kvartetten hela tiden har varit avvisande mot partiets kritik som i huvudsaken varit att eleverna i Norrköpings kommunala skolor inte fått den undervisning de har rätt till. Man litar heller inte på de siffror som Olle Johansson (S) presenterat i debatten.

Oppositionsrådet för Moderaterna Sophia Jarl går till och med så långt att hon säger i ett pressmeddelande att hon börjat tröttna på skoldebatten. Men det vet vi att hon inte kommer att göra. Frågan är alldeles för viktig för att plocka bort under valåret 2018.