• Olle Johansson och utbildningsnämnden kämpar för en likvärdighet mellan skolor. Foto: Tommy Pettersson

Skolan är största utmaningen

Det viktigaste långsiktiga området som politikerna måste ha i fokus i Sverige och i Norrköping är skolan område. Den kanske viktigaste framtidsfrågan som det politiska systemet har att hantera.

Drygt 14 000 elever har börjat ett nytt läsår i Norrköpings grundskolor och de har ett betygsutfall i grundskolan som vårterminen 2017  visade ett oförändrat meritvärde som låg lägre än rikssnittet. Nu fortsätter Kvartetten och skolorna med arbetet att höja resultaten i Norrköpings skola och det kommer att kosta kommunala pengar utöver de man får i statsbidrag. 

Ranking i alla ära

Lärarförbundet presenterade i förra veckan sin årliga skolranking där bästa skolkommun utses och Norrköpings kommuns placering är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Rankingen visar både på punkter där Norrköpings kommun klättrar och backar.

Årets ranking visar att lärartätheten, elevernas godkända betyg och meritvärdet i årskurs 9 justerat efter förutsättningar har blivit bättre i Norrköpings kommun jämfört med förra årets ranking.

–  Det är ett kvitto på att våra lärare och övrig personal i skolorna arbetar framgångsrikt med eleverna utifrån deras förutsättningar. Vi kommer dock inte slå oss till ro med förbättringarna som syns i den här rankingen. Det pågår ett ständigt arbete kring att fortsätta utveckla undervisningen, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun.

Viktigt med ledarskap

För att öka resultatutvecklingen arbetar Norrköpings kommun bland annat med forskningsbaserad matematik tillsammans med Linköpings universitet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ledarskap i klassrummet samt återkoppling som verktyg för att utveckla lärande.

Norrköpings kommun går framåt några placeringar vad gäller lön, friska lärare och andel som fullföljt gymnasiet inom 3 år.

– Vi har jobbat mycket med att stärka likvärdigheten mellan våra skolor och det ser vi har blivit bättre genom att fler elever har fått godkända betyg, säger Olle Johansson (S) ordförande i utbildningsnämnden.

En nedgång

Däremot backar Norrköpings kommun på andel utbildade lärare, högskolebehörighet och avtalspart.

– Det känns olyckligt och inte helt tydligt för oss vad som orsakat nedgången kring samarbetet med kommunen som avtalspart, men här ser vi att vi får fortsätta den bra dialog vi har för att se vad enkäten bland lokalombuden visat. Vi har till exempel redan påbörjat ett samtal med Lärarförbundet kring hur vi gemensamt kan locka fler utbildade lärare till Norrköping, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun.