Schizofrenigen hittad i hönsstudie

Genom att undersöka rädslobeteendet hos korsningar av vilda och tama höns har forskare från Linköpings universitet funnit gener som påverkar schizofreni hos människor.

Forskarnas metod gick till på så vis att man korsade vilda djungelhöns med tama värphöns i flera generationer. Efteråt placerades 572 av de korsade hönsen i ett område där de ville se om de rädda hönsen höll sig intill väggarna och de mer utåtriktade gick runt och undersökte området.

Granskat beteendet

Genom att granska hönsens beteende kunde de göra en genetisk kartläggning som resulterade i att de hittat tio gener som starkt associerades till variationen i hönsens rädslobeteende. Undersökningarna visade att fyra av generna överensstämde med samma studier gjorda på möss. Tre av generna länkas till motsvarande gener hos människor, två av dem som associerats till schizofreni och en till bipolär sjukdom. Det är universitetslektor Dominic Wright som har varit ledare för studien som alltså ägt rum vid Linköpings universitet.