• De började vid Rådhuset, sedan gick upp längs med Drottningsgatan. Foto: Max Elofsson

Satte felparkeringslappar på cyklar

I förra veckan genomfördes en kampanj av Synskadades Riksförbund (SRF Norrköping) där de sätter gula felparkeringslappar på cyklar. Detta för att belysa problemet som de medför till de synskadade.

Synskadades Riksförbund Norrköping tar nu krafttag i en kampanj för att underlätta för alla människor med nedsatt syn. Felparkerade cyklar, dåligt avspärrade gatuarbeten, gatupratare, varuställ och andra hinder som finns på gator och trottoarer gör att var tredje person med grav synnedsättning väljer att inte gå ut på egen hand. Detta för att de känner sig otrygga.

Gata för alla

SRF Norrköping anordnade en kampanj med syftet att alla ska visa större hänsyn till personer med nedsattsyn. Kampanjen heter Gata för alla.

– Vi tror det här är rätt sätt att synas på, säger Monica Ericsson, ordförande i SRF Öst.

Trevligt budskap

Lapparna ser inte likadana ut som de gula lappar man får om man parkerar bilen fel. Det är en text med trevliga uppmaningar om att visa mer hänsyn och vänligt sätt visa att man inte ska ställa cykeln på trottoaren. Gatupratarna tycker Monica Ericsson är de allra värsta och ser problemet att man kan skada sig om man snubblar över den.

– Det är ett stort problem att man kan göra sig illa, det är därför vi nu har startat den här kampanjen, säger hon.