• Stjernkvist och Reidar var rörande överens med Mats Rosander från Siemens om flygets betydelse för regional tillväxt. Tommy Pettersson
  • Mari Torstensson ser det regionala näringslivets behov och välkomnar därför en fortsatt satsning på flygplatsen. Foto: Tommy Pettersson
  • Sveriges äldsta flygplats står kvar fortfarande trots alla olyckskorpar. Foto: Tommy Pettersson

Satsningen på Norrköpings flygplats fortsätter

Det regionala flyget och även flyget i stort i Sverige verkar inte vara något som är politisk korrekt eller prioriterad fråga just nu. Men de regionala flygplatserna har klarat av hot och restriktioner förut inte minst från Bryssel.

Flygskatt och konkurrens med andra trafikslag och en ovilja att se det gröna flygets ankomst i ett framtida samhälle är ofta på dagordningen i media och i parlament. 

Två olika behov

Det finns naturligtvis en motsättning mellan en snabbare klimatanpassning av vår  i huvudsak fossilfria transportapparat och marknadens förmåga att ställa om driftsekonomin tillräckligt snabbt. Omställningen måste ske med rätt stimulans både från det politiska systemet såväl som från brukarna.

Norrköpings flygplats ligger i ett logistiknav av rang. När det gäller inrikestrafiken är en kommande Ostlänk och en utveckling av Norrköpings hamn väldigt viktiga men det täcker inte in regionens behov av förbindelse utrikes.

 Lyckad start

Efter en lyckad start i Norrköping väljer nu bmi regional tillsammans med Lufthansa att fortsätta att utveckla och satsa på Norrköping flygplats. Från och med 30 oktober börjar en ny tidtabell att gälla med morgonavgång och kvällsankomst inklusive en tur på eftermiddagen. Det här är starten på etableringen av en bas i Norrköping och på sikt kommer också bmi regional att anställa personal här.

Tyskland är en av Sveriges största handelspartners och Sverige är ett väldigt populärt turistmål. München och Bayern är också ett populärt resmål för svenskar, med närhet till bland annat skidåkning och vandring. Den nya avgången ger bättre möjligheter till ett utökat resande, både för privat- och affärsresenärer.

–  Jag är glad över att bmi regional och Lufthansa väljer att utveckla flyget från Norrköping. Det här stärker Norrköping och regionens attraktionskraft ytterligare ur ett besök- och näringslivsperspektiv. Vi väljer att finansiera den här satsningen med de vinster vi har våra egna kommunala bolag. Våra bolag och dess personal är såväl som privata bolag beroende av goda kommunaktioner, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Näringslivet behöver

Via Norrköpings flygplats når privata resenärer och affärsresenärer München, Bayern samt många destinationer i Europa och världen genom Lufthansas stora nätverk. Med morgonavgången innebär det att man når stora delar av Europa under förmiddagen - till exempel London, Rom och Paris.

–  För Siemens är det viktigt med goda rese- och transportmöjligheter till och från vår region. Ett stort steg framåt var när flyglinjen Norrköping - München öppnades 2016. Det känns bra att efter dialog med flygbolags- och flygplatsledning nu få en ny tidtabell som passar våra affärsresor bättre, säger Mats Rosander kommunikationsdirektör på Siemens i Finspång.

Regionens förbindelser

Mari Torstensson vd för Norrköping Airport är självklart glad över den nya tidtabellen och  för det fortsatta stödet från kommunen och näringslivet.

– Från och med november har vi fått en riktigt bra tidtabell till München med bmi/Lufthansa.  Med två avgångar per dag finns det många möjligheter att få ihop en bra resa, både för de som ska hit och de som ska ut i världen, säger Mari Torstensson vd för Norrköping Airport och fortsätter.

– En kommun som vill växa och få hit nya företag behöver en flygplats. För flygplatsbolaget kostar det men rent samhällsekonomisk är det en vinst. Besökare skapar jobb genom boende, restaurangbesök och transporter.  Nu hoppas vi förstås att våra resenärer väljer att resa från Norrköping Airport i första hand. Det är så man blir attraktiv hos ytterligare flygbolag och charterbolag.