• Mats Johansson säger inte nej till "extrapengarna" i budgeten för 2018. Foto: Tommy Pettersson

Satsning på sjukvården i budgeten

Det regnar manna från årets budgetförslag på Region Östergötlands verksamhetsområden. En valfläskig budget säger belackarna. Men det är ju också så att pengarna behövs inom vården i länet.

 Budgeten får som vanligt ris och ros från alla håll kanter. Nästkommande år är ett valår och traditionellt brukar den sittande regeringen gasa på lite mer då och detta oavsett om det är en borgerlig eller en socialdemokratiskt ledd regering. Den nuvarande har en urstark svensk ekonomi bakom sig när de fördelar pengarna för 2018. Men det är också så att behoven av offentliga insatser ökar i takt med att befolkningen växer.

Koalition för Östergötland sitter är ansvariga för att vården fungerar i Östergötland och redan innan budgetförslaget blev känt har man inlett en analys av kvaliteten i verksamheten. Den analysen har föranlett både en organisationsförändring och en satsning på att effektivisera och förbättra vården.

Genomförande fasen

I veckan fattar regionstyrelsen beslut om sin verksamhetsplan för nästa år och i den ingår en fördjupad satsning i syfte att öka kvaliteten och förbättra ekonomin i vården. Detta för att kunna möta de ökade behov som finns när det samtidigt inte lika självklart sker en ökning av intäkterna.

– Satsningen är en fortsättning och en fördjupning av de insatser Koalition för Östergötland gjort under mandatperioden i form av exempelvis ny organisation för primärvården, kompetensförsörjning, operationsresurser, vårdplatser och samverkan med kommunerna kring utskrivningsklara, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande och fortsätter.

– Genom att området tydligt pekas ut som insatsområde förväntar vi oss ett arbete som leder fram till att nya förslag genereras och som i sin tur kan få effekt på såväl vårdekonomi som vårdkvalitet.