Satsar på samtalsbehandling

Nu satsar landstinget pengar på samtalsbehandling för personer med psykisk ohälsa.

Det är Hälso-och sjukvårdsnämnden i region Östergötland som har beslutat att satsa tio miljoner på evidensbaserade samtalsbehandlingen inom primärvården.

Ramhöjning

Resurserna till satsningen kommer från den ramhöjning som beslutades i regionens finansplan för åren 2016-2018 där tio miljoner avsattes för att öka den psykiska hälsan. Samtidigt fick även projektet Framtidens primärvård tio miljoner. Den enskilt största satsningen där är 7,5 miljoner som går till att öka antalet ST-läkare på vårdcentralerna med sju eller åtta personer.

– Att öka den psykiska hälsan är ett av vårdens allra viktigaste mål. Vi vill ge fler av vårdcentralernas patienter möjlighet att få evidensbaserad samtalsbehandling, eftersom vi vet att en stor del av patienterna på en vårdcentral i grunden söker vård på grund av psykisk ohälsa, säger Christoffer Bernsköld, hälso- och sjukvårdsregionråd (S).