• Gunilla Rundqvist, VD och grundare på Cordinator Medical Service AB har öppnat filial i Norrköping. Foto: Tina Andersson

Satsar på hållbart friskt Norrköping

Cordinator Medical Service har tidigare bara funnits i Linköping, men nu har hälsovårdsföretaget med helhetslösningar slagit upp portarna även i Norrköping och lanserar samtidigt ett nytt samarbete tillsammans med IFK Performance Center.

– Flera av företagets kundföretag har anställda på båda orterna och fram till nu har vi löst det med en kombination av samarbeten i Norrköping och att undersökningarna kan göras på plats ute hos företagen, säger Gunilla Rundqvist, VD och grundare på Cordinator Medical Service AB.

Ser ökat behov

Företaget arbetar med en heltäckande företagshälsovård där hälsokontroller anpassas och skräddarsys för varje enskild företagshälsovård och kan hjälpa till med alltifrån blodprov till att skicka dem vidare, antingen till de specialistmottagningar som företaget samarbetar med eller till den offentliga vården. Man samarbetar med ett flertal olika specialistläkarmottagningar inom bland annat allmänmedicin, kardiologi, ortopedi och kirurgi.

– Idag har arbetsgivaren inte bara ansvar för sina anställda under den tid som de vistas på arbetsplatsen, utan också för vad de gör på sin fritid. Vi ser en ökad efterfrågan från företag med anställda i Norrköping, säger Gunilla.

Nytt samarbete

Norrköpingsfilialen är belägen i nya lokaler på Östgötaporten, med utsikt ut över IFK''s hemarena.

– Jag träffade på Dale Reese på IFK Performance Center och så öppnade sig möjligheten att hålla till här, säger Gunilla, som kunde öppna sin mottagning för två veckor sedan.  

IFK Performance Center har ett modernt gym och arbetar med ett koncept, framtaget av idrottsskadeterapeuten Dale, som ska hjälpa individer att hålla sig långtidsfriska – ett koncept som tidigare funnits till för elitidrottare men som nu även kan erbjudas allmänheten.

Höga krav

– Dagens företag möter en efterfrågan som kräver ett högt arbetstempo. För att klara det och för att hjälpa medarbetarna att vara långtidsfriska, hjälper Dale till med en individanpassad träning som smälter in i vardagen utan att ta för mycket tid, säger Gunilla.

Med sitt sätt att samarbeta med externa konsulter kan verksamheten bli effektiv för kunden.

– Många upplever att de slussas runt inom den offentliga vården innan de hamnar rätt. Här kan man få hjälp och komma i direkt kontakt med den specialist som man behöver, säger Gunilla.