• Kommunalråden Olle Johansson och Bengt Cete ser bara fördelar med en samordnad varudistribution. Foto: Kajsa Nilsson
  • Tjänstemannen Jannica Schelin till vänster menar att studenter från Linköpings universitet kan hjälpa till med ruttoptimering. Foto: Kajsa Nilsson

Samordnade varutransporter ska underlätta

Hösten 2016 ska den första samordnade varutransporten rulla, det hävdar Olle Johansson (s). Med en sammanhållen varudistribution minimeras miljöpåverkan och antalet leveranser per vecka.

Varje dag levereras 20 000 portioner färdiglagad mat till barn och gamla i Norrköping. För att möjliggöra detta får skolor, förskolor och äldreboenden uppemot 50 leveranser per vecka vilket kan ses som onödig tid som tas från det pedagogiska arbetet.

– När jag arbetade kom det varor i tid och otid som man skulle springa ner och kvittera och det kunde vara bara ett litet paket, berättar Olle Johansson som har bakgrund som förskollärare innan han blev folkvald politiker i Norrköping.

Många fördelar

Fördelarna med samordnade varutransporter är enligt politiker och tjänstemän många, bland annat medför det bättre miljö, mer tid till det kärnverksamheten och färre transporter totalt sett. Kommunen har tagit inspiration från Ystad, Simrishamn och Tomelilla där man redan tillämpar samordnade transporter. Där har man minskat antalet transportkilometer med 75 procent jämför med innan. För att spara på tid och miljö ska rutterna optimeras och till det kallar kommunen in hjälp från universitetet.

– Det här arbetet innebär att vi redan har utökat vårt samarbete med Linköpings universitet, både med klustret av transportforskar men också studenter som kan hjälpa oss att vidare utreda exakta utförandet av det här arbetet, säger Jannica Schelin, tjänsteman och processledare på kommunstyrelsens kontor inom hållbar utveckling.

Distributionscentral

För att möjliggöra en samordnad distributionsverksamhet krävs en distributionscentral, denna kan enligt tjänstemän på kommunen hyras i befintligt skick med liten ombyggnad och hänvisar till Ystad, Simrishamn och Tomelilla där man använder en gammal postcentral.

– Detta kan gynna små leverantörer som slipper åka runt till en mängd platser och leverera en liten volym. Ibland kan transporten bli dyrare än själva produkten eller varan. Alla leverantörer får lämna sina varor på en plats och sedan sköter vi transporten därifrån ut till våra verksamheter. Vi köper inte hela kedjan utan vi köper varan och sköter distributionen själva, berättar Bengt Cete (mp) och säger att man även gärna ser att distributionscentralen drivs genom socialt företagande där man engagerar människor som inte är fullt konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.