• Landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell. Foto: Kajsa Nilsson

Samlad scenkonst i nytt bolag

I måndags presenterade Landstinget Östergötland tillsammans med Norrköpings och Linköpings kommuner en satsning för samlad regionalt scenkonst.

I scenkonstbolaget kommer Östgötateatern, Norrköpings symfoniorkester och Östgötamusiken att arbeta under samma bolagsstyrelse. Den färska konsekvensanalysen som gjorts på förslagen i Scenkonstbolagsutredningen i Östergötland som presenterades i augusti visar att det finns övervägande fördelar med bildande av ett gemensamt bolag.

– Med ett gemensamt scenkonstbolag vill vi förbättra styrningen och samordningen och skapa en tydligare relation mellan institutionerna och oss som ägare. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att utveckla institutionerna, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell.

Bolag 2015

Beslut om bildande av scenkonstbolaget kommer att tas i landstings- och kommunfullmäktige under april månad och tanken är att bolaget ska bildas den 1 januari 2015.

– Med det nya scenkonstbolaget får vi en kraftfull aktör som kommer att få en viktig roll när det gäller att stärka och utveckla kulturen i regionen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist.