• På kontoret i Pronovahuset i Norrköping pågår arbetet med att testa produkten innan den lanseras inom kort. Foto: Kajsa Nilsson
  • Med en samlingsapp blir det enklare att sköta internkommunikationen i företaget. Foto: Kajsa Nilsson

Samlad kommunikation i en app

Med allt mer digital kommunikation i många kanaler är det lättare än någonsin att kommunicera. Problem uppstår när de många kanalerna tar upp onödig arbetstid.
Briteback, med namn ur frasen ”be right back”, kommer snart lanseras som ett nytt kommunikationsverktyg. Med appen kan företag enklare hålla koll på sin interna kommunikation.

Samlad kommunikation

Briteback kommer att lanseras som en app och ett webbverktyg där all kommunikation samlas på ett ställe. Så småningom ska företaget integrera andra kommunikationsplattformar i produkten.

– I appen har man möjlighet att köra mejl, chatt och videosamtal. På sikt kommer man kunna dra in andra flöden av olika slag, exempelvis Facebook och Twitter, eller ärendehanteringssystem som man har på företaget, berättar Johan Åberg som är vd på Briteback. Han kom på idén när han för Linköpings universitets räkning gjorde en studie om hur utvecklare och designers kommunicerar i konsult- och distribuerande team samt vilka utmaningar som finns. Där såg han ett behov av en ny lösning för kommunikation.

Intern policy

Johan Åbergs förhoppning är att appen ska öppna upp för en diskussion om intern kommunikationspolicy på företag. Briteback genomförde en studie i våras där det framkom att ingen av de tillfrågade företagen har en policy för hur internkommunikationen ska gå till.

– Jag har en bakgrund som lektor på universitetet. Vi kör mycket distribuerande projekt med folk från hela världen och då är kommunikationen ett elände. Någon vill köra Skype, en annan Whatrsquo;s app, sms eller mejl. Rätt var det är vet man att man har informationen någonstans men vet inte var. Det kostar i tid, förvirring och frustration när man inte har allt samlat. Dessutom plingar det konstant i mobilen, säger han och förklarar att man via Briteback kan ställa in prioriteringsordning för inkomna meddelanden och att man kan sätta på ”busy-mode” för att slippa bli störd. Enligt en amerikansk studie blir kontorsarbetare störda i snitt 74 gånger per dag av mejl och det tar 64 sekunder att ställa om efter avbrottet i arbetet. Nästan en och en halv timme arbetstid som Briteback vill ge tillbaka till företagen.

Dela mejl

I appen kan man också på ett smidigt sätt dela ett mejl in i chatten, förklarar Johan Åberg och visar. Genom att swipa uppenbarar sig möjligheten att dela mejlet och med en gång är det läsbart för alla som ingår i den valda chattgruppen.

– Vi strukturerar upp det i team. Ett team kan vara en grupp som arbetar tillsammans, en avdelning eller ett projekt. I varje team delar man upp chatten i olika temabaserade diskussionskanaler. Som anställd är man inte med i alla team och alla kanaler, bara det som rör ens arbete. Man kan vara med i flera team. Jag har exempelvis ett team med min fru och min dotter där vi skriver inköpslistor och kommunicerar om skola och läxor, säger han.

Nio medarbetare


Arbetet med Briteback började vid årsskiftet och i dag arbetar nio personer med att utveckla produkten som inom kort ska lanseras. Entreprenören Per Nordling har gått in i företaget med erfarenheter och kapital och är ordförande i bolagsstyrelsen. Han har bakgrund som grundare av företaget Medius och är dessutom delägare i Norrköpingsföretaget Dapresy.