• Förhoppningsvis ska det nya samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen leda till minskad arbetslöshet bland ungdomar. Foto: Kajsa Nilsson

Samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen

Ungdomsarbetslösheten ska halveras

Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen har ingått ett samarbete för att minska arbetslösheten bland ungdomar i kommunen. Målsättningen är att arbetslösheten ska halveras bland ungdomar i åldrarna 16-24.

Kommunen och Arbetsförmedlingen skrev tillsammans på samarbetsavtalet den tredje juni och arbetet ska ledas av en gemensam arbetsgrupp med representanter från båda håll. I målsättningarna för projektet står det skrivet att arbetsgruppen delvis ska ägna sig åt uppsökande verksamhet för att nå de personer som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden. För den arbetssökandes håll ska det tydligt framgå att de bägge parterna samarbetar och förhoppningen är att arbetslösheten bland ungdomar ska halveras.

Inleds i augusti

Senast den första juli ska arbetsgruppen ha bildats och senast den första augusti ska arbetet ha kommit igång. En handling som finns nedskriven i ramarna för samarbetet är att initiativet ska öka samarbetet inom utbildningsfrågor, bland annat genom att i större utsträckning koordinera utbildningsombud och aktiviteter.

Engagera näringslivet

Ett syfte med samarbetet är att engagera näringslivet och organisationer i kampen för fler jobb- och studiemöjligheter. Enligt uppgift från avtalet har antalet nyanmälda platser i Norrköping ökat med 50 procent de senaste två åren men trots detta står många människor utanför arbetsmarknaden, inte minst ungdomar och unga vuxna.

 

Citat: Från den arbetssökandes synvinkel ska det tydligt framgå att de bägge parterna samarbetar och förhoppningen är att arbetslösheten bland ungdomar ska halveras.