• Olle Johansson (S) och Fredrik Franzén (L) presenterade utbildningsbudgeten för 2017. Foto: Max Elofsson

Så ser budgeten ut

Under tisdagen den 13 december presenterade utbildningsnämnden i Norrköping budgeten för kommande år. Den började gälla 1 januari och omfattar 3,4 miljarder kronor.

Utbildningsnämnden med ordförande Olle Johansson (S) i spetsen presenterade deras tänkta budget för 2017. Den visar på hur pengarna kommer att fördelas genom bland annat riktat stöd till de skolor som står inför de tuffaste utmaningarna.

– Vi tycker det känns bra, säger Olle Johansson.

Varierande resultat

I budgeten går att utläsa att det satsas 47 miljoner kronor till riktade insatser. Konkret sett så är det tio miljoner till tidiga insatser, lika mycket till tillgänglig förskola och 27 miljoner kronor för att förbättra skolresultaten i grund- och gymnasieskolorna.

– Vi ser att skolorna skiljer sig mycket åt vad det gäller resultaten som de levererar, så därför fortsätter vi att avsätta pengar för de skolor som står inför de största utmaningarna, säger Olle Johansson.

Gör mest nytta

De har jobbat efter att satsa pengarna på de områden som de tror kommer göra störst nytta utan att göra några dumma besparingar. 1,3 miljoner kommer att gå till resursinsatser för barn med neuropsykiatriska besvär. Även tidiga insatser för att utveckla kunskaperna i läsförståelse och matematik.

– Vi ser att det är jätteviktigt att eleverna är närvarande i skolan och att det är en av de största orsakerna till svaga betyg, säger han.

Låga meritvärden

För att kunna stärka skolresultaten i både grund- och gymnasieskolorna så ges en miljon kronor till fritidsgårdar och sex miljoner till satsningen på elever som har låga meritvärden med sig in till gymnasiet.

– Vi vill stärka upp för de eleverna, hur vi skruvar på det kommer vi att vänta med några månader, men det blir en höjning där i alla fall, säger nämndens vice ordförande Fredrik Franzén (L).