• Rekryteringsproblemen i sommar gäller främst akut- och medicinklinikerna. Foto: Tommy Pettersson

Så påverkas Vrinnevisjukhuset av sjuksköterskebristen i sommar

Sjuksköterskebristen inför sommaren gör att Universitetssjukhuset i Linköping drar ner på antalet vårdplatser mer än tidigare år. Vrinnevisjukhuset däremot kommer ha fler vårdplatser öppna än tidigare.

Sjukvården börjar nu bli klar med bemanningen inför sommaren. Det står klart att det återigen har varit svårt att rekrytera erfarna vikarier till sommarmånaderna.

– I år har det varit andra verksamheter som har haft problem att rekrytera. Förra året var det beymmersamt för akuten på Universitetssjukhuset att få tag i folk, men akuten har i år haft bra bemanning under hela våren och i sommar, säger Mats Uddin, personaldirektör.

20-25 saknas

Rekryteringsproblemen i sommar gäller främst akut- och medicinklinikerna vid Vrinnevisjukhuset och Lasarettet i Motala. På US är det kirurgkliniken som har haft svårt att hitta personal.

– I år är det svårt att rekrytera allmänsjuksköterskor. Vi skulle behöva 10-15 vikarier till på US och kanske ytterligare 10-15 till för att ha en bra vikariesituation i hela länet, säger Mats Uddin.

Vrinnevisjukhuset backup åt US

För att klara vården patientsäkert är antalet vårdplatser minskade med 20 procent i sommar, jämfört med en vanlig dag i landstinget. Under en fyraveckorsperiod, vecka 29 till 33, kommer Universitetssjukhuset minska antalet vårdplatser i större utsträckning än förra året.

Vrinnevisjukhusets kirurgklinik kommer vid behov att få backa upp US.

– Vid Vrinnevisjukhuset kommer vi att ha något fler vårdplatser öppna än förra året, men det är alltid sårbart under sommaren och en utmaning att möta de behov som kan uppstå, säger Bo Orlenius, vårddirektör för Vrinnevisjukhuset.

Extra ersättning

98 procent av verksamheterna inom landstinget är nu klara med sina sommarscheman. I de fall då ingen vikarie har kunnat hittas, kommer anställda som går in och arbetar obesatta pass under semestern att få en särskild ekonomisk kompensation.

– Vi hoppas kunna lösa de pass som återstår och så långt som det är möjligt slippa beordra medarbetare att gå in och arbeta under semestern. Våra medarbetare har krävande jobb och det är viktigt att få möjlighet till en sammanhängade ledighet, säger Mats Uddin.