• Roger Källs och Maja Höjer menar att våld i relationer inte bara är en fråga för socialtjänsten. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Så kan våld i relationer minska

Roger Källs, ordförande i socialnämnden, vill att kommunen anställer en samordnare som ska förbättra arbetet mot våld i nära relationer.

I slutet av juni lämnade Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer, en utredning till regeringen. Hon ger föreslag till regeringen om lagändringar och uppdrag. Flera förslag riktar sig också till kommuner och lokala myndigheter. Carin Götblad tycker att det bör finnas en operativ arbetsgrupp där myndigheter ska arbeta ihop kring insatser för människor som är, eller riskerar att bli, utsatta för våld.

Snappa upp nya rön

– Socialkontoret har varit bäst i klassen på att jobba med kvinnofrid under 20 års tid, säger Roger Källs.

Bland annat syftar han på kommunens arbete mot hedersrelaterat våld, könsstympning och tvångsgifte.

– Men vi känner att vi skulle behöva ta ett större tag, för hela kommunens verksamhet. Det är inte bara en fråga för socialtjänsten.

För att intensifiera arbetet mot våld i nära relationer, i enlighet med Carin Götblads förslag, behövs en lokal samordnare, anser Socialtjänsten. Roger Källs ger exempel på vad samordnaren ska göra:

– Den ska vara en blåslampa gentemot socialtjänst, skola och omsorg. Och den ska framförallt vara snabb att snappa upp nya rön.

Folkhälsoproblem

Maja Höjer, chef för Frideborg, tycker att det är positivt att frågan lyfts i kommunen.

– Jag tycker att det är spännande att Carin Götblad tar upp att det här inte enbart är ett socialt problem, utan att det är ett folkhälsoproblem, säger Maja Höjer.

Samordningstjänsten finns i andra kommuner. Om förslaget går igenom kommer Norrköping bli den första kommunen i Östergötland som får en samordnare.