• Kvillingehallen blir namnet på den nya idrottshallen. Foto: Kajsa Nilsson

Så heter den nya idrottshallen

Nu är det bestämt. Den nya idrottshallen i Åby ska heta Kvillingehallen. – Det är ett historiskt namn eftersom det anknyter till det gamla kommunnamnet, säger Bengt Cete, ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Under de senaste veckorna har namnförslag kommit in från allmänheten. Dock fanns inte Kvillingehallen med i förslagen.

– Vi kändes oss inte bekväma med förslagen, förklarar Bengt Cete.

Kvillingehallen blir färdig i början av juni. I idrottshallen finns det plats för både skolidrott och föreningslivet. Hallen rymmer en 20 gånger 40 meter stor plan, 500 sittplatser, 10 omklädningsrum, gym, kiosk och servering. Det finns även klubblokaler för Hultic och Åby Oilers.

Modell för framtiden

På Kvillingehallens tak finns en över 800 kvadratmeter stor solcellsanläggning. Både idrottshallen och Hultdalsskolan ska försörjas med el framöver. Enligt beräkningar ska hallen producera 134 000 kWh el, det motsvarar ungefär en fjärdedel av Hultdalsskolans nuvarande förbrukning under ett år. Hultdalsskolan ska renoveras och byggas om, och under ombyggnaden ska det göras en hel del åtgärder för att minimera energiförbrukningen.

– Vi är väldigt glada över anläggningen, och hoppas att det är en modell för framtiden, säger Bengt Cete.

Kommunens mål är att 100 procent av energiförbrukningen i kommunens lokaler ska komma från förnybara energikällor.