• Åsa Kadowaki hjälper människor att reda ut sitt liv och vågra prioritera. Foto: Julia Kimell
  • En mapp för varje inriktning. Foto: Julia Kimell

Så blir du nöjd med ditt liv

Yr, oroad och ont i magen? Många söker sig till sjukvården när de känner obalans i kroppen men det man inte tänker på är att kroppens egna hotsystem sänder ut signaler som får dig att känna dig sjuk. Det är viktigt att hitta rätt väg i livet och göra medvetna, egna val.

Det är helt naturligt att till och från känna sig stressad men långvarig oro kan leda till symptom i kroppen som gör att man blir orolig för sjukdom. Doktorn tar prover för att utesluta en sjukdom men hittar ingenting. Testar för en annan. Patienten blir orolig igen. En spiral som leder till somatisering – att man är övertygad om att ha kroppsliga fel utan sjukdom finns.

– Vi har i dag svårt med begreppet ”må dåligt”. Man tror att sjukvården kan bota det som är psykisk ohälsa men det är väldigt lite av det som kan medicineras bort. Mitt jobb är att normalisera dessa symptom då man känner så för att man lever. Det handlar mer om att leva ett liv som man värderar än att alltid må bra, säger Åsa Kadowaki som är konsultpsykiatriker och KBT-terapeut på Valla vårdcentral.

Man kan säga att hon är anställd som kartläggare – inte behandlare. När patienter kört fast kommer de till henne för sambandsanalys över hur de lever sitt liv och hur de vill leva. En del får aha-upplevelser efter ett samtal medan andra behöver fler träffar eller annan behandling, berättar hon. Den som fokuserar på sin stress eller oro hamnar i en negativ spiral när stressnivåerna aldrig får en chans att gå ner.

Acceptans eller aktion

Lösningen är att vara medveten om sina känslor och ge plats för tankarna. Lösa problemet om man vill och kan, eller helt enkelt acceptera det.

– Acceptans är missuppfattat i Sverige, men också en av de mest kraftfulla psykologiska handlingarna. Det handlar om att kunna tillåta och ge plats för de tankar, känslor och kroppsliga reaktioner som man får i olika situationer.

Gå åt rätt håll

Vi har otroligt många val i dag, på gott och ont. Vi behöver träna på att ta egna beslut – välja utifrån vad vi vill uppnå och kunna avstå. Många gör val för omgivningens skull och inte sin egen, av rädsla för att inte duga i andras ögon. Om man hela tiden gör val för att försöka undvika obehag blir man till slut ständigt jagad. Om man istället väljer utifrån vad man vill uppnå får man kontroll.

Inte jämföra med andra

– Alla har 24 timmar per dygn och livet kommer att ta slut. Det finns inga garantier för att du blir 81 år, så se till att fylla din tid med det som är värdefullt för dig. Bli inte rädd om någon annan tycks hinna mer än du, de väljer bort något annat och fokuserar på det de vill. Var medveten om att livet innebär ständiga val och det är en gåva att få välja.

Om du inte hinner träffa någon, kan det väcka skuldkänslor och att du kompenserar med att boka in en ny tid som kanske tränger bort en annan aktivitet som du egentligen värderar mer: du kommer på avvägar och gör sådant du inte planerat samtidigt som du blir ännu mer stressad över att du inte hinner, och sömn, mat och träning kan naggas i kanterna.

Inte kört

Åsas mål är att patienten själv ska förstå att det han eller hon väljer att göra hänger ihop med hur livet blir. Det handlar inte om att patienten gör fel.

– Man får leva som man vill men om man är sönderstressad är det ett resultat av något som behöver åtgärdas. Är det livssituationen, oförmågan att planera, uppskjutande eller impulsbeteenden utifrån känslor av skam eller skuld? För att uppnå hälsa behöver man använda hälsosamma beteenden. Slarvas det med mat, sömn och träning och man därtill dricker, röker och spelar datorspel mitt i natten, är det svårt att må bra. Jag förmedlar att man hela tiden har ett val – även hur man förhåller sig till det man inte kan välja. Att välja medvetet innebär också att välja bort. Vet man vad man vill uppnå och låter ord och handling hänga ihop behöver man inte vara impulsstyrd. Träna i stället på att fylla livet med val som passar dig. Det är ett ständigt arbete att göra det.

FAKTA Åsas tips för ett mer harmoniskt liv

1. Träna på att lägga märke till när du känner dig i obalans – acceptera eller agera. ”Det är tanken på att stress är farligt som är det egentliga hotet mot ett värdefullt liv”.

2. Ge plats för dina tankar – träna att se tankar som tankar och fokusera på de tankar du vill använda.

3. Skapa kontakt med dig själv genom långsamma, medvetna andetag.

4. Välj medvetet riktning i livet beroende på vad du vill uppnå.

5. Gör sådant som leder i din livsriktning.

6. Delta i det du väljer att göra: tänk inte på annat du borde göra samtidigt. Att leva i nuet är lättast om du använder alla dina sinnen.

Lästips: Russ Harris – Lyckofällan.

Kerstin Jeding - 29 sidor mot stress