Rusta etablerar centrallager

Under våren inleds bygget av Rustas nya centrallager i Norrköping. Lagret kommer att byggas på Malmölandet.

I dagsläget är Rustas centrallager uppdelat i två större huvudlager och tre mindre buffertlager. Nu ska alltså allt flyttas till Norrköping och de anställda har blivit erbjudna möjligheten att följa med i flytten. Lagret beräknas vara färdigt till hösten 2015/2016.

– Närheten till Norrköpings hamn har varit en viktig faktor i valet av etableringsort, då en stor del av Rustas intransporter består av containertrafik. Närheten till Mälardalen och Stockholm, där vi har tyngdpunkten i varuhusnätet, har också varit en viktig aspekt i beslutet. Vi ser därigenom klara fördelar ur både miljöperspektiv och gällande kostnadseffektivitet. Valet har varit tufft, framförallt då vi har haft ett mycket gott samarbete både med kommun och personal. En lagerflytt till Norrköping överensstämmer dock bättre med Rustas utveckling, expansion och tillväxt, nu och i framtiden, säger Göran Westerberg, VD på Rusta.