Riksintag för östgötsk trädgårdsutbildning

Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping där Naturbruksgymnasiet i Östergötland huserar har nu öppnat sig för ungdomar från hela landet. Detta efter att Skolverket beviljat riksintag för trädgårdsutbildningen inom det nationella naturbruksprogrammet från och med läsåret 2015-2016.
Det har under flera år rått ett stort kompetensförsörjningsbehov inom svensk trädgårdsbransch.
–  Med riksintag till trädgårdsutbildningen inom naturbruksgymnasiet ökar  nu möjligheten att ta in fler sökande till trädgårdsutbildningen på  Himmelstalundsgymnasiet, vilket är välkommet mot bakgrund av det behov  av utbildade medarbetare och entreprenörer som finns, säger Ingela  Appelsved, skolchef för Naturbruksgymnasiet i Östergötland.
I  år utexamineras fjorton trädgårdsstudenter från  Himmelstalundsgymnasiet, men det är inte tillräckligt. Det årliga  behovet av nyrekrytering till branschen är nämligen runt 40 personer  enbart i östra Sverige – det område som hittills varit skolans  upptagningsområde när det gäller sökande till naturbruksprogrammets  trädgårdsinriktning.

Situationen räddas

Det  låga söktrycket till trädgårdsinriktningen har lett till att det inte  längre finns någon trädgårdsutbildning som kan erbjuda en fullskalig  kompetens inom trädgård norr om Norrköping. Norr om Södertälje finns  ingen skola överhuvudtaget som bedriver en fullskalig  trädgårdsutbildning för gymnasieelever. Men nu förbättras alltså  situationen.
– Det är ett mycket glädjande beslut  som fattats av Skolverket, då det öppnar vägar för en fortsatt  livskraftig och välbehövlig trädgårdsutbildning i Sverige. Sveriges  trädgårdsbransch har stora utmaningar inför framtiden. Nu har vi fått  ett positivt besked som visar att branschens problematik har  uppmärksammats på ett nationellt plan, säger Tommy Modigh, rektor för  Himmelstalundsgymnasiet.