• Stegeborgs slottsruin reser sig nära inloppet till Göta kanal. Foto: Tommy Pettersson
  • En färjetur är nödvändig i ena riktningen till Stegeborg. Foto: Tommy Pettersson
  • Efter Tyreslöt och Finnfjärden är det öppet hav. Foto: Tommy Pettersson

Resa i den östgötska skärgårdsidyllen

Många östgötar minns säkert sina skolresor i grundskolan. Ofta var utflykterna välkomna avbrott i studierna men också väldigt lärorika.

En del utflyktsmål etsar sig fast i minnet mer än vad andra gör. Trollegater, urskogar och eklandskap i all ära men själv minns jag skolresorna till Harstena och Stegborg i Sankt Annas skärgård allra mest och bäst.

Doften av tjära

Om skolläraren var en kunnig guide så blev resan en natur- och kulturupplevelse där man upptäckte nya platser i hela Östergötland. Det sägs att man kommer ihåg mest med andra sinnen än enbart synen. Doften av tjära, skriken från sjöfåglar kan jag komma ihåg fortfarande när vi hoppade runt bland klipporna ute i Harstena. Samtidigt var utflykten i skärgården en resa tillbaka i historien där hus, båtar och gärdesgårdar vittnade om den tid när människan levde av vad den karga naturen kunde ge. Tillsammans med klasskompisar bland måsar, sälar havsörnar lärde vi oss hur fantastiskt Östergötlands skärgård kan vara.

Naturligtvis passade vi på att besöka Stegeborgs slottsruin på hemvägen.

Ö i Slätbaken

Borgruinens strategiska läge i Slätbaken påminde oss om att det gick att färdas till fots, till häst och med båt i både fredliga såväl som krigiska syften.

Stegeborg som uppfördes i början av 1200-talet är högaktuellt tack vare den renovering av murarna som kommer att ske inom kort. Stegeborg slottsruin har fått två miljoner kronor av Riksantikvarieämbetet för att bygga upp de murar som rasat.

Kulturmiljövård

I år omfördelar Riksantikvarieämbetet drygt sex miljoner av de medel för kulturmiljövård som inte kommer att användas enligt tidigare beslut. Störst belopp går till Östergötlands län och avser Stegeborgs slottsruin. Det ras som skedde tidigare under året kommer att kräva stora insatser för projektering, dokumentation, och säkring av murar.

Slottsruinen är redan ett besöksmål av klass redan idag och kan tjäna som en inkörsport till ett spännande äventyr i vår unika östgötska skärgård.

Östgötaskärgården är ett samlingsnamn på tre skärgårdar. I norr ligger Arkösunds skärgård. I mitten ligger Sankt Annas skärgård och i söder har vi Gryts Skärgård.

Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik driver gemensamt turtrafik med Skärgårdslinjen under sommarmånaderna och Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i området.