• Norrköpings flygplats kan slippa neddragningar. Foto: Kajsa Nilsson

Regionala flygplatser skonas från nya EU-regler

Nyligen presenterade EU-kommissionen nya riktlinjer för offentligt stöd till regionala flygplatser. Förslaget har dock kritiserats hårt av socialdemokratiska europaparlamentariker eftersom det kan leda till nedläggning av svenska flygplatser. Det nya beslutet anses bättre än ursprungsförslaget eftersom det innebär att svenska flygplatser ska kunna leva vidare och undantas förbud mot offentligt stöd.

– Våra protester fick genomslag i Bryssel. Det känns bra att vi kunnat bidra till att Sveriges regionala flygplatser fredas. Hos oss är situationen helt annorlunda än i Centraleuropa. Våra små flygplatser är en förutsättning för att skapa jobb och utveckling i regionerna och en naturlig del av landets infrastruktur snarare än vinstmaskiner, säger ledamoten av Europaparlamentet Göran Färm (S).

Det var den 3 juli i fjol som EU-kommissionen presenterade sitt förslag om nya riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag, med oro och spekulationer både i Sverige och andra delar av Europa som följd.

Undantag i norr

Under en tioårig övergångsperiod förbjuder de nya riktlinjerna offentligt stöd till regionala flygplatser, med vissa permanenta undantag för flygplatser med mindre än 200 000 passagerare per år. Sundsvalls och Skellefteås flygplatser beräknas hamna över denna gräns men ändå få fortsatt stöd tack vare att de får sin SGEI-status granskad av EU-kommissionen.

Det här gäller flygplatser som bedöms vara nödvändiga för en regions sociala och ekonomiska utveckling, samt om regionen kan anses vara avskuren från resten av Europa i avsaknad av en flygplats. Medlemsstaten har rätt att utropa dessa små flygplatser som tjänster av särskild ekonomiskt intresse (SGEI).