• Göran Gunnarsson vill ställa om till biobaserad ekonomi. Foto: Tommy Pettersson

Regional skogsstrategi på gång

Skogen är av stor betydelse för Sverige och så även för Östergötland därför förbereds nu ett arbete med att ta fram en regional skogsstrategi för att lyfta fram det man är bra på i länet. 

Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Visionen för programmet är "Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi". Region Östergötland leder nu det  arbetet med att ta fram en skogsstrategi.

Värdekedjan skog

För att uppnå denna vision förbereder nu Region Östergötland tillsammans med Vreta Kluster och LRF arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Östergötland. I veckan anordnades ett första möte där aktörer aktiva inom hela bioekonomins värdekedja skog, från skogsbruk, företagande, produktion, förädling och utveckling med mera deltog för att ge input till vad en sådan strategi skulle kunna innehålla.

– Östergötland har goda förutsättningar att ta en tätposition när det gäller omställningen till en biobaserad ekonomi, inte minst genom tillgången till mycket skog och att det finns aktörer som har kunskap om hur den kan användas. Genom en regional strategi för skogen vill vi lyfta fram det vi är bra på i Östergötland, säger Göran Gunnarsson ordförande i Trafik och Samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.